Skip to main content

World Food Programme (WFP) ja sen toimintalogiikka perustuu vuosikymmenien innovatiiviseen humanitaariseen toimintaan, mikä on edistänyt sinnikkyyttä, kekseliäisyyttä ja ongelmanratkaisua - jotka nyt ohjaavat sen digitaalista muutosta.

Innovaatioiden ja teknologian avulla WFP nopeuttaa toimintaansa hätätilanteissa, laajentaa avustustaan, ja kasvattaa hädässä olevien ihmisten vaikutusmahdollisuuksia ja valinnanvaraa.

Tämä on äärimmäisen tärkeää humanitaarisella alalla, jossa säästetty raha voi usein merkitä useamman ihmishengen pelastamista. WFP:lle innovaatio ja digitaalinen muutos tarkoittaa:

•    mahdollisuutta valvoa haavoittuvien ja vaikeasti tavoitettavien yhteisöjen ruokaturvaa reaaliajassa jopa tuhansien kilometrien päästä;

•    enemmän valinnanvaraa ja vaikutusmahdollisuuksia WFP:n palvelemille ihmisille tukemalla heitä turvallisten digitaalisten rahoitustyökalujen avulla;

•    ennätysmääräisen avustuksen tarjoamista hädässä oleville ihmisille datan avulla toimitusketjun esteistä huolimatta;

•    ruoan kasvattamista missä tahansa paikallisesti mukautettavien ja kohtuuhintaisten hydroponisten ratkaisujen avulla, jotka eivät vaadi multaa ja joissa käytetään jopa 90 % vähemmän vettä;

•    humanitaaristen tarpeiden ennätyksellisen tarkkaa ennustamista nopeamman ja kohdennetumman avustuksen varmistamiseksi;

•    digitaalisen koulutuksen tarjoamista nuorille pakolaisille ja muille riskiryhmiin kuuluville nuorille, jotta he pääsevät pois nälästä ja köyhyydestä kohti tulevaisuutta ja työllistymistä;

•    lennokkien käyttöönottoa kaukokartoituksessa katastrofien jälkeisten vahinkojen arvioimiseksi ilmasta käsin; 

•    amfibisten maastoajoneuvojen varustamista itseohjautuvalla robottitekniikalla, jotta WFP voi toimittaa apua myös vaarallisimmille alueille.

 

Teknologia voi auttaa WFP:tä nälänhädän torjunnassa myös monilla muillakin tavoilla. Näitä ovat esimerkiksi kouluruokailuohjelmien tarvikkeiden optimointi, pienviljelijöiden kouluttaminen helppokäyttöisten sovellusten avulla, sekä hätäavun parantaminen hyödyntämällä chattibotteja kaksisuuntaisessa viestinnässä kriisistä kärsivien ihmisten kanssa.  

Jotta WFP voisi hyödyntää teknologiaa, innovaatiota ja dataa täysimääräisesti, se edistää strategisia kumppanuuksia sellaisten yritysten ja organisaatioiden kanssa, jotka tarjoavat pro bono -pääsyn alan standardien mukaisiin ohjelmistoihin, tuotteisiin ja ammattitaitoon. 

Uuden teknologian käyttöönoton on tapahduttava vastuullisesti. Lisäksi digitaalisten ratkaisujen on perustuttava humanitaarisiin periaatteisiin, eli ne eivät saa aiheuttaa vahinkoa. Tämä tarkoittaa, että emme saa altistaa ihmisiä lisäriskeille toimiemme kautta. WFP pyrkii vastaamaan tietosuojaan ja tietoturvaan liittyviin haasteisiin asianmukaisella huolellisuudella ja vastuullisuudella prosesseissamme, sekä tekemällä yhteistyötä kumppaneiden kanssa koko YK-järjestelmän laajuisesti parhaiden käytäntöjen ja ohjeiden jakamiseksi.

WFP:n innovointia ja digitaalisten työkalujen suunnittelua ja käyttöä ohjaavat viisi perusarvoa, jotka ohjaavat toimintaamme myös maailmanlaajuisesti: 

•    WFP asettaa palvelemiensa ihmisten turvallisuuden ja yksityisyyden suojan etusijalle, ja noudattaa asianmukaista huolellisuutta mahdollisten lahjoittajien kanssa. 

•    Tekemällä yhteistyötä eri osastojen ja alojen välillä sekä kumppanuuksien kautta WFP pyrkii saamaan yhä enemmän aikaiseksi datan ja digitaaliteknologian avulla.

•    vahva velvollisuudentunto estää WFP:tä koskaan tyytymästä "tavanomaiseen toimintaan", vaan se innovoi nälän torjumiseksi, 

•    WFP:n inhimillisyys ajaa sitä kehittämään ratkaisuja, joilla on kestävä vaikutus ihmisten elämään.

•    Osallistavan ajattelutavan mukaisesti WFP toivottaa palvelemansa ihmiset tervetulleiksi tasavertaisina osallistujina digitaaliselle kentälle, joka auttaa tasoittamaan tietä kohti maailaa ilman nälkää. 

Näiden arvojen ohjaamina innovaatiot ja teknologia ovat toimineet humanitarismin merkittävinä mahdollistajina, joita ilman vuoden 2020 Nobelin rauhanpalkinto - joka myönnettiin WFP:lle ruoan hyödyntämisestä ensimmäisenä askeleena kohti rauhaa - ei olisi ollut mahdollinen.

Saksan Münchenissä sijaitsevassa WFP:n Innovaatiokeskuksessa WFP ottaa käyttöön Piilaakson tyylin mukaisia startup-lähestymistapoja innovatiivisen ajattelun edistämiseksi.  

WFP:n ensimmäisen varainkeruusovelluksen ShareTheMealin menestyksen vauhdittamana Innovaatiokeskus perustettiin ennakoivasti paikantamaan, tukemaan ja skaalaamaan potentiaalisia ratkaisuja, joilla voidaan torjua maailmanlaajuista nälkää ja saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteet. Innovaatiokeskus hyödyntää yksityisen sektorin teknologiajohtajien ja startup-yrittäjien asiantuntemusta ja strategioita humanitaaristen keksintöjen ja projektien parantamiseksi tarjoamalla niille yhteyden WFP:n 21 000 työntekijään ympäri maailmaa ja globaaliin toimintaan yli 80 maassa. 

Keskus myös jakaa oppimaansa YK:n innovaatioekosysteemin eri toimijoiden kanssa toimimalla YK:n innovaatioverkoston toisena johtajana, sekä eri kansalaisjärjestöjen ja yksityisen sektorin innovaatioyksiköiden kanssa Innovation Services -ohjelmansa kautta. 

Innovaatiokeskus käynnistettiin vuonna 2015 uusien ideoiden löytämiseksi, pilottihankkeiden käynnistämiseksi ja vaikuttavien innovaatioiden skaalaamiseksi yhdistämällä ne WFP:n maailmanlaajuiseen 20 600 työntekijään ja toimintaan 88 eri maassa. WFP:n Innovaatiokeskus on tukenut Saksan Münchenissä sijaitsevasta tukikohdastaan käsin yli 100 hanketta, joista 16 innovaatiota on laajentunut maailmanlaajuisesti ja aikaansaanut merkittäviä vaikutuksia. Pelkästään vuoden 2021 aikana nämä hankkeet saavuttivat yli 8 miljoonaa ihmistä 69 maassa WFP:n humanitaaristen operaatioiden kautta. Keskuksen tukemat innovaatiot ovat keränneet yli 160 miljoonaa euroa yhteisrahoitusta. Vuonna 2021 Innovaatiokeskus nimettiin Fast Company:n listoilla parhaaksi innovaattorien työpaikaksi ja innovatiivisimmaksi työpaikaksi voittoa tavoittelemattomien järjestöjen ja yritysten joukossa. 

Seuraa Innovaatiokeskusta Twitterissä, LinkedInissä ja YouTubessa tai tilaa sen sähköinen uutiskirje.