Skip to main content

YK:n World Food Programmen (WFP) tärkeimpänä tavoitteena on nälän ja virheravitsemuksen poistaminen vuoteen 2030 mennessä kestävän kehityksen tavoitteen 2 mukaisesti. Nopeasti muuttuvassa maailmassa tämän tehtävän nostattamat haasteet muuttuvat jatkuvasti, ja niin muuttuvat myös välineet ja lähestymistavat, joiden avulla kyseisistä haasteista selvitään.

WFP tukee innovaatiotyötä, ja sillä on todistetusti kokemusta uusien ideoiden testaamisesta, toteuttamisesta ja kehittämisestä. Tämä ei rajoitu uuden teknologian käyttöönottoon, vaan siihen sisältyy myös järjestön ohjelmien suunnittelun ja toteuttamisen eri tapoja. WFP pyrkii jatkuvasti löytämään tehokkaampia tapoja varmistaa, ettei kukaan kärsi nälästä. Tällaisia tapoja voivat olla esimerkiksi tietojen kerääminen puhelimen kautta vaikeapääsyisiltä alueilta tai käteisvarojen siirtäminen pakeneville ihmisille tekstiviestiä käyttäen, iiristunnistustekniikan käyttö, jolla tunnistetaan apuun oikeutettuja henkilöitä, ilmatiiviiden varastointivälineiden suosiminen tai vesiviljelytekniikoiden käyttöönotto, jolla voidaan parantaa pakolaisyhteisöjen elinkeinoja.

Tällä tavoin WFP pyrkii jatkuvasti parantamaan jo omaksuttuja innovaatioita. Esimerkiksi tällä hetkellä järjestö testaa lohkoketjuteknologiaa – sillä tuetaan osia vakiintuneesta käteissiirto-ohjelmasta, jonka avulla ihmiset voivat ostaa haluamansa elintarvikkeet.

Säilyttääkseen tämän ennakoivan lähestymistavan WFP seuraa tiiviisti uusinta kehitystä ja rohkaisee henkilöstöään ja muita tahoja innovatiiviseen ajatteluun. Tämä tapahtuu käytännössä esimerkiksi Münchenissä sijaitsevan Innovation Accelerator -innovaatiokeskuksen avulla. Vuonna 2016 käynnistetty, yksityisen sektorin startup-keskusten tyyliin luotu Innovation Accelerator -innovaatiokeskus tukee nälän vähentämiseen suunnattujen keksintöjen testaamista ja käyttöönottoa.