Skip to main content

Joka päivä lukuisat ihmiset ympäri maailmaa kamppailevat hankkiakseen lapsilleen ravitsevaa ruokaa. Siitäkin huolimatta, että maailmassa tuotetaan riittävästi ruokaa kaikkien ravitsemiseksi, 690 miljoonaa ihmistä menee nukkumaan tyhjin vatsoin joka ilta. Vuonna 2019 akuutti ruokaturvattomuus vaikutti 135 miljoonaan ihmiseen 55 maassa. Sitäkin useampi – joka kolmas – kärsii jonkinlaisesta virheravitsemuksesta.

Nälän ja virheravitsemuksen poistaminen on yksi aikamme suurista haasteista. Sen lisäksi, että riittämätön tai vääränlainen ravinto aiheuttaa kärsimystä ja heikentää terveyttä, se hidastaa kehitystä monilla muilla alueilla, kuten koulutuksessa ja työllisyydessä.

Vuonna 2015 kansainvälinen yhteisö hyväksyi 17 maailmanlaajuista kestävän kehityksen tavoitetta ihmisten elämänlaadun parantamiseksi vuoteen 2030 mennessä. Kehitystavoite 2 "Ei nälkää", on YK:n World Food Programmen (WFP) keskeisin tavoite. Tavoite sitoutuu poistamaan nälän, saavuttamaan ruokaturvan, parantamaan ravitsemusta ja edistämään kestävää maanviljelyä

Joka päivä WFP yhteistyökumppaneineen tekee työtä saavuttaakseen maailman ilman nälkää. Tarjoamme ravitsevaa ruokaa humanitaarisissa kriiseissä sitä kiireellisesti tarvitseville. Humanitaarisen ruoka-avustuksen lisäksi pyrimme puuttumaan nälän taustatekijöihin, jotta voimme vahvistaa yhteisöjen kykyä sietää kriisejä. Näin emme joudu pelastamaan samoja ihmishenkiä yhä uudestaan.

Nälkäisten määrä on vähentynyt huomattavasti maailmassa: nälästä kärsiviä on 300 miljoonaa vähemmän vuosiin 1990–1992 verrattuna, vaikka maailman väkiluku on kasvanut 1,9 miljardilla. Tie on kuitenkin vielä pitkä, eikä yksikään organisaatio voi yksin saavuttaa maailmaa ilman nälkää. Jos haluamme päästä tavoitteeseemme vuoteen 2030 mennessä, hallitusten, kansalaisten, kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden ja yksityisen sektorin on yhteistyössä tehtävä sijoituksia, uudistuksia ja kestäviä ratkaisuja.

Auta meitä saavuttamaan maailma ilman nälkää

Tee kuukausilahjoitus ja varmista, että nälästä kärsivät ihmiset saavat ravitsevaa ruokaa joka kuukausi, tilanteesta riippumatta.

Viisi askelta kohti maailmaa ilman nälkää

 • Heikoimmassa asemassa olevat ensin

  Jotta globalisoituneen talouden täysi potentiaali tulisi saavutetuksi, kansallisten hallitusten on panostettava kaikkein heikoimmassa asemassa olevien sosiaalisiin turvaverkkoihin. Oikeudenmukainen talouskasvu parantaa maailman 2 miljardin köyhimmän ihmisen ostovoimaa, mikä puolestaan ​​luo kasvavaa kysyntää ja uusia työpaikkoja sekä kehittää paikallista taloutta. Inklusiiviseen kehitykseen sijoittaminen ei ole ainoastaan eettisesti oikein, se on myös hyvää liiketoimintaa.
 • Maaseudulta markkinoille

  On elintärkeää, että kaikilla maailman 7 miljardilla ihmisellä on mahdollisuus saada ravinteikasta ruokaa. Jotta ruoka-avustus voidaan kuljettaa perille tehokkaasti, tarvitaan innovaatioita ja investointeja. Kestävien markkinoiden tukemiseksi on parannettava maaseudun infrastruktuuria, etenkin teitä, varastoja ja sähköverkkoja. Näin maanviljelijät saavat tuotteensa myytäväksi useammille.
 • Vähemmän ruokahävikkiä

  Vuosittain tuotetaan 4 miljardia tonnia ruokaa, josta kolmasosa menee hävikkiin. Näin tuhlataan lähes biljoona euroa joka vuosi. Kehittyneissä maissa ruokaa heitetään pois, kehittyvissä maissa taas ruoka menee hukkaan tuotantovaiheessa, kun satoa ei saada käyttöön huonojen varastointimahdollisuuksien vuoksi tai tuotteita ei pystytä viemään torille myyntiin.
 • Monipuolisemmin viljelykasveja

  Tällä hetkellä neljä viljeltävää tuotetta (riisi, vehnä, maissi ja soija) vastaavat 60 prosenttia maailman kaikista kulutetuista kaloreista. Voimme yhdessä paremmin vastata ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin ja ruoan saatavuuteen, mikäli maanviljelijät oppivat tunnistamaan ja viljelemään useampia viljelykasveja. Meidän on työskenneltävä maanviljelijöiden kanssa varmistaakseemme, että heillä on käytössään tarvittavat välineet ja taidot kouluttaa yhteisöjä ravitsevan ruoan tärkeydestä. Näin heidän tuotteilleen on myös kysyntää.
 • Ravitsemus ensin, varsinkin lapsen 1000 ensimmäisen päivän aikana

  Mikään ei ole tärkeämpää lapsen kehitykselle kuin hyvä terveys ja ruokavalio eritoten ensimmäisten 1000 päivän aikana (hedelmöittymisestä kaksivuotiaaksi asti). Aliravitsemuksen aiheuttaman lyhytkasvuisuuden ehkäisemiseksi ja terveen kehityksen edistämiseksi on varmistettava, että lapsilla ja imettävillä äideillä on mahdollisuus saada tarvittavat ravintoaineet.

Kestävän kehityksen tavoitteet

17 kehitystavoitetta, jotka tähtäävät äärimmäisen köyhyyden, epätasa-arvon ja ilmastonmuutoksen lopettamiseen vuoteen 2030 mennessä.

Share the Meal

Auta nälässä olevaa lasta muutamalla älypuhelimen napautuksella. Yksi ateria maksaa vain 70 senttiä.