Skip to main content

Niger näyttää kuinka WFP ja partnerit muuttavat elämiä Afrikan ankaralla Sahelin alueella

Kokonaisvaltainen hanke auttaa rakentamaan ruokaturvaa ja vastustuskykyä toisiinsa liittyvien häiriöiden varalta, uusien synkkien nälkätilastojen keskellä.
, Pamela Gentile
A woman waters a community garden under a baking sun in Satara, Niger. Photo: WFP/Souleymane Ag Anara
Nainen kastelee yhteisön puutarhaa paahtavan auringon alla Satarassa, Nigerissä. Kuva: J: WFP/Souleymane Ag Anara.

Satarassa, syrjäisessä kylässä Nigerin lounaisosassa Tillaberin alueella, ei ole vielä edes keskipäivä, mutta lämpömittari näyttää jo lähes 40 astetta. Päällystämätön tie kylään on kuoppainen ja hiekkainen. Täällä asuville ihmisille tämä tie ja kova kuumuus ovat kuitenkin osa jokapäiväistä elämää.

Korkeat lämpötilat eivät ole estäneet äskettäin leskeksi jäänyttä Foureyratou Saidouta, neljän lapsen äitiä, hoitamasta kylän vieressä sijaitsevaa yhteisön puutarhaa. Se on sen arvoista.  

"Tässä puutarhassa kasvatamme ja keräämme nyt sipuleita, tomaatteja, salaattia ja muita vihanneksia, joita syömme ja joita voimme myydä paikallisilla markkinoilla", hän sanoo. "Aikaisemmin meillä ei ollut juuri mitään elämisen arvoista. Nyt meillä on, emmekä halua lähteä pois."

Thanks to a WFP-supported community gardening project in Satara, Niger, participants like Foureyratou Saidou are seeing their incomes grow, along with their hopes for the future. Photo: WFP/Pamela Gentile
WFP:n tukeman yhteisön puutarhanhoitohankkeen ansiosta Nigerin Satarassa Foureyratou Saidoun kaltaiset asukkaat näkevät tulojensa  ja tulevaisuuden toiveidensa kasvavan. Kuva: WFP/Pamela Gentile

Foureyratou on yksi tuhansista maanviljelijöistä, jotka hyötyvät Maailman ruokaohjelman (WFP) integroidusta resilienssiohjelmasta. Se käynnistettiin lähes kymmenen vuotta sitten Nigerissä ja neljässä muussa Sahelin maassa (Burkina Fasossa, Tšadissa, Malissa ja Mauritaniassa).

Aloite tukee Nigerin hallituksen prioriteetteja ja toimii yhteistyössä useiden YK:n järjestöjen ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Se kattaa muun muassa maan kunnostamisen, elinkeinojen monipuolistamisen, kouluateriat, ravitsemustoimet sekä maataloustuotannon ja markkinoille pääsyn parantamisen. 

Tähän mennessä aloite on auttanut kolmea miljoonaa ihmistä Sahelin alueella - joista 1,8 miljoonaa pelkästään Nigerin kahdessa tuhannessa kylässä viime vuoden aikana - valmistautumaan paremmin ja toipumaan lukemattomista päällekkäisistä shokeista, kuten ilmastonmuutoksesta, maan tilan heikkenemisestä, hintojen noususta ja konflikteista.

Women sell their garden surplus at a local market in Niger's Tillaberi region. Photo: WFP/Pamela Gentile
Nigerissä 1,8 miljoonaa ihmistä hyötyy WFP:n integroidusta resilienssihankkeesta. Kuva: WFP/Pamela Gentile

Nämä tulokset ovat sitäkin tärkeämpiä nyt, kun äskettäin julkaistut asiantuntijoiden havainnot osoittavat, että Sahelin akuutin ruokaturvattomuuden odotetaan saavuttavan kesäkuuhun mennessä 10 vuoden huippulukeman. Löydökset ennustavat, että Nigerissä noin 3,3 miljoonaa ihmistä tulee näkemään akuuttia nälkää kesä-elokuun laihan kauden aikana, mikä on 2,5 miljoonaa enemmän kuin nyt.

"Näiden lukujen muuttaminen vaatii lyhyen aikavälin toimien lisäksi ennen kaikkea yhteistyötä toimijoiden välillä. Yhteistyöllä voidaan toteuttaa kestävämpiä ja elämiä muuttavia ratkaisuja vaikuttavammalla mittakaavalla", sanoo WFP:n Nigerin maajohtaja Jean-Noel Gentile. "Integroitujen resilienssihankkeidemme avulla WFP yhdessä hallituksen ja kumppaneiden kanssa antaa haavoittuvassa asemassa oleville väestöryhmille välineet, joita he tarvitsevat menestyäkseen."

Toiminnan laajentaminen

WFP onkin laajentanut resilienssitoimiaan Nigerissä sen jälkeen, kun tulokset osoittivat, että ne ovat palauttaneet luonnonvaroja, lisänneet maatilojen tuloja, vähentäneet muuttoliikettä ja niukkoja resursseja koskevia konflikteja sekä parantaneet koulutusta ja ravitsemusta.

"Kaikki alkaa maasta", sanoo Volli Carucci, joka johtaa WFP:n resilienssiohjelmaa. "Ilman tuottavaa maata ei voi tuottaa ruokaa. Maa on joustavien ruokajärjestelmien lähtökohta, johon yhteisöt voivat luottaa."

An aerial view of WFP-supported community gardens in Niger's Tillaberi region, which are part of a broader, multi-partner Sahel resilience initiative. Photo: WFP/Souleymane Ag Anara 
Ilmakuva WFP:n tukemista yhteisöpuutarhoista Nigerin Tillaberin alueella, jotka ovat osa laajempaa, useiden yhteistyökumppaneiden  sietokykyä koskevaa aloitetta Sahelin alueella. Kuva: WFP/Souleymane Ag Anara.

Näin on Satarassa, jossa WFP:n tukema yhteisöllinen puutarhanhoitoaloite on muuttanut kerran hedelmättömän maan. 

Foureyratou on nyt ylpeä kylän osuuskunnan jäsen, joka myy puutarhan ylijäämää paikallisilla markkinoilla. Voitot käytetään takaisin kylän investointeihin maan tuottavuuden parantamiseksi. Tämä on vain yksi monista esimerkeistä, joissa WFP yhdistää maanviljelijät paremmin markkinoihin, ja lisää heidän tuottojaan ja ruoan yleistä saatavuutta. 

Monet miehet ovat lähteneet Sataran kaltaisista kylistä työn perässä, mutta Foureyratou näkee nyt syitä jäädä. 

"Teen työtä lasteni terveyden vuoksi ja antaakseni heille mahdollisuuden opiskella ja jäädä kyläämme", hän sanoo. "Haluan, että puutarha kasvaa suuremmaksi, jotta meillä on enemmän myytävää ja enemmän tuloja, jotka voimme sijoittaa perheeseen ja yhteisöön."

Trees growing in half moons in Satara, Niger. The technique helps absorb rainwater and replenish the earth. Photo: WFP/Souleymane Ag Anara
Puita kasvamassa puolikuissa Satarassa, Nigerissä. Tekniikka auttaa imemään sadevettä ja elvyttämään maata. Kuva: WFP/Souleymane Ag Anara.

 

Muutosta on tapahtumassa myös muualla. Ruokakriisin pahoin koettelemilla alueilla 80 prosenttia WFP:n resilienssitoimista hyötyneistä kylistä ei tarvinnut viime vuonna humanitaarista apua, kuten tutkimuksesta käy ilmi. Tämä tarkoittaa noin puolta miljoonaa ihmistä, jotka eivät tarvinneet hätäapua, tai noin 30 miljoonan dollarin säästöjä WFP:n ja kumppaneidemme monivuotisten investointien ansiosta.

Ohjelmia, joilla edistetään myös naisten osallistumista ja voimaantumista, toteutetaan koko maassa. Suurin osa ohjelmista keskittyy kuitenkin alueille, joilla on kaikista eniten ruokaturvattomuutta, alueille, joilla on usein konflikteja tai joilla on paljon siirtymään joutuneita ihmisiä, mikä lisää niukkojen resurssien tarvetta.

Women work on a WFP land rehabilitation project in Niger, which promotes reforestation and delivers products like fodder that participants can sell. Photo: WFP/Souleymane Ag Anara
Naiset työskentelevät Nigerissä WFP:n maaperän kunnostushankkeessa, joka edistää metsänuudistamista ja tuottaa esimerkiksi rehua, jota työntekijät voivat myydä. Kuva: WFP/Souleymane Ag Anara.

Aloitteisiin kuuluu maan kunnostaminen käyttämällä tekniikoita, kuten "puolikuiden" kaivamista, jotka hidastavat ja keräävät sadeveden virtausta ja auttavat näin ravitsemaan maata ja parantamaan kasvien kasvua. Tähän mennessä on kunnostettu yli 233 000 hehtaaria sen jälkeen, kun aloite käynnistettiin vuonna 2014. WFP aikoo nyt laajentaa toimintaa uusille alueille ja varustaa yhä useampia ihmisiä tarvittavilla välineillä.

Yhteisön roolimalli

Esimerkiksi Gaffatin kylässä Nigerin kaakkoisosassa noin 300 ihmistä osallistuu WFP:n tukemaan metsitysprojektiin, jossa akaasiapuita, paikallisia pensaita ja rehuksi käytettäviä ruohoja kasvaa nyt alueella, joka oli muuttunut karuksi kausittaisen kuivuuden, tulvien, liikalaiduntamisen ja muiden haitallisten käytäntöjen vuoksi. 

Osallistujat ovat monipuolistaneet tulojaan myymällä rehua. Lisätulojen ansiosta yhä harvemmat ihmiset muuttavat työn perässä, ja kylään on avattu uusia elintarvikekauppoja.

Sen lisäksi, että WFP ja muut yhteistyökumppanit tarjoavat koulutusta maanviljely- ja puiden istutustekniikoista, ne tukevat myös kouluruokailua ja aliravitsemuksen hoitoa sekä valistavat kyläläisiä keskeisistä asioista, kuten kotihygieniasta ja imetyksestä.

Alia Issaka, who participated in a WFP-supported nutrition programme, says she wants to be a role model for women in her village. Photo: WFP/Pamela Gentile
Alia Issaka, joka osallistui WFP:n tukemaan ravitsemusohjelmaan, sanoo haluavansa olla roolimalli kylänsä naisille. Kuva: WFP/Pamela Gentile

"Olen päättänyt opettaa muille naisille kaiken, mitä olen oppinut viime vuosina  terveellisiä ja ravitsevia aterioiden kokkaamisesta lastemme ruokkimiseksi ja itsestämme huolehtimisesta äiteinä", sanoo 40-vuotias Alia Issaka. Hän on kahdeksan lapsen yksinhuoltajaäiti, joka osallistuu yhteisölliseen ravitsemusohjelmaan.

"Ei ole helppoa toimia yhteisön roolimallina", lisää Alia, joka johtaa paikallista naisyhdistystä. "Tunnen kuitenkin vastuuta, jotta yhä useammat naiset voivat osallistua päätöksentekoon ja perheensä terveyden parantamiseen."

WFP ja kumppanit tarvitsevat lisäresursseja jatkaakseen Nigerin hallituksen tukemista ja laajentaakseen resilienssin parantamiseen tähtäävien ohjelmien ulottuvuutta ja vaikutusta koko maassa.

Lue lisää WFP:n työstä Nigerissä

Nyt on
aika toimia

WFP:n toiminta perustuu täysin vapaaehtoisesti annettuihin varoihin, joten jokainen lahjoitus on tärkeä.
Lahjoita tänään