Hallinto ja rahoitus


WFP:tä hallinnoi johtokunta, joka koostuu 36 jäsenvaltion edustajasta.

YK:n pääsihteeri ja YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n pääjohtaja nimittävät WFP:lle pääjohtajan viideksi vuodeksi kerrallaan.

David M. Beasley valittiin WFP:n kolmanneksitoista pääjohtajaksi vuonna 2017. Beasley vastaa järjestön hallinnosta ja sen ohjelmien, projektien ja muiden toimintojen täytäntöönpanosta. Pääjohtajan apuna toimii neljä apulaisjohtajaa, joilla kullakin on oma erityisalueensa.

WFP:n toimintasuunnitelma päivitetään joka neljäs vuosi. Vuonna 2008 järjestön hallitus hyväksyi viimeisimmän toimintasuunnitelman, jonka myötä WFP otti käyttöön aiempaa monipuolisemman välineistön nälän torjumiseksi.

Rahoittaakseen toimintansa WFP on täysin riippuvainen vapaaehtoisista lahjoituksista. Järjestön suurimpia lahjoittajia ovat hallitukset, mutta lahjoituksia tulee myös yrityksiltä ja yksityishenkilöiltä.