Ravitsemus


Logistics

Jokaista operaatiota varten WFP määrittelee kuinka paljon ja minkä tyyppistä ruokaa kulloisessakin tilanteessa tarvitaan. Kyse ei ole pelkästään ruoan toimittamisesta, vaan myös toimitetun ruoan ravinnollisen sopivuuden varmistamisesta.

WFP:n ravintoasiantuntijat käyttävät kansainvälisiä standardeja ja ohjausta suunnitellessaan sopivia ruokakoreja nälästä ja  virheravitsemuksesta kärsivien tarpeisiin vastaamiseksi. Ruokavaliot ovat erilaisia ympäri maailmaa, ja ruoka-avustus on luonnollisesti sovitettava yhteen paikallisten ruoka- ja ruoanlaittokäytäntöjen kanssa. Lue lisää 

Kuuntele asiantuntijaa

BBC World Service haastatteli WFP:n ravitsemus- asiantuntijaa Martin Bloemia nälänvastaisesta työstä. Ohjelma keskittyy pääasiassa Malawin tilanteeseen. 

Ensimmäiset vuodet kriittisiä

Ohjelmillamme on tarkkoja ravitsemuksellisia tavoitteita niiden pyrkiessä huomioimaan joko tietyt ravinnolliset puutteet tai kohentamaan tiettyjen ihmisryhmien ravinnonsaantia.

Tutkimukset osoittavat, että hyvä ravinto elämän varhaisessa vaiheessa on kriittistä sekä fyysiselle että henkiselle kehitykselle. Tämän takia suuri osa WFP:n ravitsemustyöstä on kohdennettu nuorille lapsille ja äideille. WFP työskentelee myös muiden haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien, kuten HIV:n kanssa elävien ja AIDS:ille vanhempansa menettäneiden lasten, kanssa. Lue lisää

Ravitsemus keskeistä kaikissa operaatioissa

Ravitsemus huomioidaan kaikissa WFP:n operaatioissa ja ohjelmissa. Tämä pätee niin katastrofeihin liittyvään yleiseen ruoanjakeluun kuin vähemmän dramaattiseen, esimerkiksi kouluruokaohjelmien puitteissa tapahtuvaan päivittäiseen ravintovahvennettujen keksien tai lämpimien aterioiden tarjoamiseen koululaisille.

Virheravitsemus vaikuttaa miljooniin ihmisiin ympäri maailmaa. Yksi kolmasosa kaikista alle viisivuotiaiden lasten kuolemista kehittyvissä maissa liittyy aliravitsemukseen. WFP:n rooli virheravitsemuksen vastaisessa taistelussa on virheravitsemuksen hoitamisen lisäksi myös sen ennaltaehkäiseminen.