Hankinnat


Logistics

Suurin osa rahoittajamaiden tuesta tulee nykyään ruoan sijasta rahana. WFP:n tehtävänä on hankkia sopivaa ruokaa parhaaseen hintaan niin läheltä kohdemaata kuin mahdollista.

WFP:n hankinnoista vastaavat toimistot ovat vastuussa ruoan, hyödykkeiden ja palveluiden hankkimisesta, joita järjestö tarvitsee nälänvastaisessa taistelussa.

WFP ostaa vuosittain yli 2 miljoonaa tonnia ruokaa, josta vähintään kolme neljäsosaa tulee kehittyvistä maista. WFP:n toimintatapana on ostaa ruokaa mahdollisimman läheltä alueita, joille ruokaa toimitetaan. Ostamalla paikallisesti järjestö sekä säästää rahaa kuljetuskustannuksissa sekä auttaa ylläpitämään paikallista taloutta.

Tutustu interaktiiviseen hankintakarttaan, mikäli haluat tarkempaa tietoa WFP:n ruokahankinnoista maailman laajuisesti. Kartasta selviää myös tarkemmin, kuinka hankintaprosessi toimii. On olennaista, että hankkimamme ruoka on korkealaatuista, ja työskentelemme lujasti säilyttääksemme laatustandardit. Voit lukea lisää työmme tästä puolesta tutustumalla Food Quality Control -sivustoomme.

Ruokahankintojen tehostaminen

Viime vuosien saatossa WFP on saanut yhä suuremman osan rahoittajamaiden lahjoituksista rahana, mikä tekee ruoanhankintatoiminnasta yhä tärkeämmän osan järjestön toimintaa. Useat rahoittajat asettavat lahjoituksilleen ehtoja (raha tulee käyttää tietyssä maassa tai avun on mentävä tiettyyn maahan). Mitä vapaampia ja joustavampia lahjoitukset on, sitä suuremmalla todennäköisyydellä WFP pystyy tekemään kustannustehokkaita hankintoja. Tästä syystä on erittäin hyödyllistä, mikäli lahjoitukset voidaan ajoittaa siten, että isoimmat hankinnat voidaan tehdä hintojen ollessa alimmillaan, eli yleensä sadonkorjuuajan jälkeen.