Ilmastonmuutos


Ilmastonmuutos vaikuttaa köyhimpiin ja heikoimmassa asemassa oleviin ihmisiin sekä ihmisiin, jotka elävät ruokaturvattomilla alueilla.

Ilmastonmuutos lisää nälän riskiä samalla kun se vaikeuttaa tavoitetta poistaa nälkä ja köyhyys maailmasta. Nykyiset ennusteet osoittavat, että ellei merkittäviä ponnistuksia tehdä kaikista heikoimmassa asemassa olevien ihmisten vastustuskyvyn edistämiseksi, 20 prosenttia suurempi joukko riskialueilla asuvista ihmisistä on vaarassa kärsiä nälänhädästä vuoteen 2050 mennessä muuttuvan ilmaston seurauksena.

WFP työskentelee hallitusten, kansainvälisten kumppaneiden ja paikallisten yhteisöjen kanssa auttaakseen kaikista heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä, jotka asuvat ruokaturvattomilla alueilla ja joilla on vähiten mahdollisuuksia sopeutua ilmastonmuutokseen.

On aika toimia

Ilmastonmuutos ei ole ainoastaan tulevaisuuden huolenaihe. Jo nyt monet ruokaturvattomilla alueilla elävät ihmiset, joita WFP tukee, kärsivät äärimmäisistä sääilmiöistä ja ympäristön saastumisesta. Lyhyellä aikavälillä ilmastonmuutos lisää nälkäkriisejä. Pitkällä aikavälillä köyhien ihmisten on yhä vaikeampaa paeta nälän ja köyhyyden kierrettä. On tärkeää auttaa hallituksia, yhteisöjä ja kaikista heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä rakentamaan vastustuskykyisiä yhteisöjä, jotka selviytyvät paremmin ilmastonmuutoksesta sekä saavuttamaan maailmanlaajuiset tavoitteet nälän ja aliravitsemuksen vähentämisessä.

WFP:n ilmastonmuutokseen liittyvä työ:

-WFP auttaa ihmisiä lisäämään yhteisöjensä vastustus- ja sopeutumiskykyä ilmastonmuutokseen parantamalla toimeentulomahdollisuuksia ja tuotannollisia voimavaroja.

-WFP tukee kansallisten, sosiaalista suojaa tarjoavien ohjelmien ja turvamekanismien kehittämistä. Ne tukevat välitöntä ruoantarvetta. Tämän lisäksi WFP:llä on ohjelmia ilmastonmuutoksesta kärsivien alueiden vastustuskyvyn parantamiseksi.

-WFP auttaa hallituksia, yhteisöjä ja kaikista heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä valmistautumaan paremmin kriisitilanteisiin vähentämällä katastrofiriskejä. WFP tukee myös kansallisia riskienhallintaohjelmia. Niihin kuuluu haavoittuvuuden analysointia, hälytysjärjestelmiä ja valmiussuunnitelmia.

-WFP tarjoaa humanitaarista avustusta ja tukee siten suoraan hallituksia ilmastoon liittyvissä nälkäkriiseissä ja -katastrofeissa.

Globaali ulottuvuus ja innovaatiot

WFP tarjoaa ruoka-avustusta vuosittain keskimäärin yli 90 miljoonalle ihmiselle yli 80 maassa, ja sillä on vahva läsnäolo kentällä. WFP:llä on paljon kokemusta ihmisten auttamisesta vastustuskykyisten yhteisöjen rakentamisessa. Viime vuonna WFP avusti kymmeniä miljoonia ihmisiä 56 maassa parantamaan vastustuskykyään ilmastonmuutokselle.

Tämä tapahtuu pitkälti ruoka- ja käteisperusteisten turvaverkkojen kautta. Ne auttavat ruokaturvattomia yhteisöjä investoimaan resursseihin ja infrastruktuuriin, jälleenrakentamaan pilaantuneita maita sekä metsittämään ja muuttamaan maisemia. Yksi erittäin hyvin onnistunut esimerkki tästä on MERET Etiopiassa.

WFP tarjoaa usein myös uutta tietämystä siitä, kuinka yhteiskunnat voivat hallita riskejä, esimerkiksi maanviljelijöiden säävakuutusjärjestelmän tai kansalliseen sosiaaliturvajärjestelmään liitetyn sään muutoksista ilmoittavan järjestelmän avulla. Sekä uuden että perinteisen tietämyksen yhdistäminen antaa kaikista heikoimmassa asemassa oleville ihmisille paremmat mahdollisuudet hallita riskejä sekä selviytyä nälästä ja köyhyydestä.

Kartta: Ilmastonmuutos ja ruokaturvattomuus

WFP:n ja brittiläisen Met Office Hadley Centren suunnittelema uusi kartta yhdistää viimeisimmät tiedot ilmastonmuutoksesta ja ruokaturvattomuudesta sekä näyttää, kuinka nämä kaksi käsitettä liittyvät toisiinsa. 

 

Lataa julkaisu ilmastonmuutokseen sopeutumisesta

Lataa maailmankartta

Lataa Afrikan kartta 

Lataa tietoa lähteistä