Yhteistyöllä kohti kestävän kehityksen tavoitteita

Julkaistu 11 Marraskuuta 2016

Oletko jo kuullut Maailman ruokaohjelman ja MasterCardin välisestä yhteistyöstä? Yhtenä osana WFP:n operaatioita Syyrian naapurimaissa olemme lanseeranneet sähköisen maksukortin, jolla syyrialaispakolaiset voivat ostaa haluamaansa ruokaa paikallista taloutta samalla edistäen. Työssä yhdistyvät MasterCardin kyvykkyys hoitaa elektronisia maksutapoja, sekä WFP:n laaja kokemus avustustyöstä haavoittuvaisten ihmisten parissa.

YK-kylä Kööpenhaminassa on julkaissut yhteistyössä Copenhagen Postin kanssa liitteen, joka käsittelee YK:n ja yksityisen sektorin välistä yhteistyötä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tavoitteet ovat ainutlaatuinen mahdollisuus luoda mullistava kehityssuunnitelma omalle ja tulevien sukupolvien tulevaisuudelle. Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen vaatii, että koko maailma puhaltaa yhteen hiileen – hallitukset, yksityinen sektori, kansalaisjärjestöt ja yksittäiset kansalaiset – sillä meillä kaikilla on oma roolimme uudessa kehityssuunnitelmassa.

Liitteessä viisi YK-kylän järjestöä (UN Women, UNDP, WFP ja UNEP DTU Partnership) ja niiden yksityisen sektorin yhteistyökumppanit kertovat, miten julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö edistää globaalia kehitysagendaa. Koska yhteistyökumppanit jakavat tietoa, resursseja ja verkostonsa toisilleen, ne ovat yhdessä vahvempia etsiessään ratkaisuja tavoitteiden saavuttamiseen.

Myös Tanskan ulkoministeri Kristian Jensen, Dansk Industrin varajohtaja Thomas Bustrup sekä YK:n alipääsihteeri ja UNOPSin pääjohtaja Grete Faremo jakavat ajatuksiaan julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön mahdollisuuksista.

Voit lukea liitteen täältä. Juttu WFP:n ja MasterCardin yhteistyöstä löytyy sivulta 10.