WFP:n uusi raportti osoittaa ruokaturvattomuuden lisäävän maailmanlaajuista muuttoliikettä

Julkaistu 23 Toukokuuta 2017

KÖÖPENHAMINA/ROOMA – Aikana, jolloin ennätyksellisen moni ihminen joutuu pakenemaan kodistaan ympäri maailmaa, YK:n alaisen Maailman ruokaohjelman (WFP) julkistama uusi tutkimus osoittaa korkealla tasolla olevan ruokaturvattomuuden lisäävän valtioiden rajoja ylittävää muuttoliikettä.

Raportin mukaan yhden prosentin kasvu ruokaturvattomien ihmisten määrässä lisää siirtolaisten määrää 1,9 prosenttia. Pakoon lähtevien ihmisten määrä puolestaan kasvaa konfliktiolosuhteissa vuosittain 0,4 prosenttia. Tämä tarkoittaa, että muuttoliike tai kodistaan lähteneiden ihmisten määrä kasvaa maissa, joissa vallitsee konflikti ja ruokaturvattomuus on kasvussa.

WFP havaitsi tutkimuksessaan, että ruokaturvattomuus merkittävästi edistää konfliktien syntymistä ja niiden intensiteettiä. Siirtolainen joutuu monesti muuttamaan useaan otteeseen lähtönsä jälkeen. Merkittäviä työntötekijöitä tähän ovat työttömyys ja vaikea tai olematon pääsy humanitaarisen avun piiriin. Ihmiset siirtyvät uusille alueille saadakseen ruokaa, mutta liikkumisen vaarallisuus ja siihen kuluneet resurssit voivat itsessään lisätä ruokaturvattomuutta.

Raportti suosittaa näiden tutkimustulosten valossa, että kansainvälisen yhteisön tulisi sijoittaa elinkeinoihin ja ruokaturvallisuuden edistämiseen ihmisten kotialueilla. Tämä saattaisi ehkäistä pakolaisten edelleen siirtymistä, vähentää pakotettua muuttoliikettä, johtaa tehokkaampiin humanitaarisiin interventioihin ja tuottaa laajempaa sosioekonomista hyötyä sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. 

Raportti ”At the Root of Exodus: Food security, conflict and international migration,” keskittyy ruokaturvallisuuden sekä muiden tekijöiden rooliin rajat ylittävässä siirtolaisuudessa. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun aiheesta tehdään kattava tutkimus. Laadullisia ja määrällisiä tutkimusmenetelmiä hyödyntäen raportti kuvaa niiden ihmisten elinolosuhteita, jotka ovat menettäneet kaiken.

Syyriasta Jordaniaan perheensä kanssa paennut nainen kuvailee: ”Söimme vain ruohoa selvitäksemme. Lapseni valvoivat koko yön itkien, sillä he olivat niin nälkäisiä”. 

Mies Deir Ezzorista kertoo todistamastaan kärsimyksestä Syyriassa. ”He nälkiinnyttivät ihmisiä, varastivat omaisuuttamme, sulkivat kouluja ja estivät ihmisiä tekemästä töitä.”

Raportti osoittaa, että muuttamaan joutuneet ihmiset eivät usein haluaisi jättää kotiaan, vaan yrittävät pysyä niin lähellä kotipaikkaansa kuin mahdollista. Lähes kahdeksan kymmenestä tutkimukseen osallistuneesta syyrilaisesta pakolaisperheestä oli muuttanut Syyrian sisällä ainakin kerran ja 65% haastatelluista oli muuttanut vähintään kaksi kertaa. Lähes jokainen syyrialainen tutkimuksen osanottaja ilmaisi halunsa palata Syyriaan, mikäli tilanne tasaantuu, ja alueen turvallisuus paranee. 

”Teemme kaikkemme WFP:llä, jotta voimme huolehtia nälkää näkevistä pakolaisista ympäri maailmaa”, sanoo WFP:n pääjohtaja David Beasley. ”On meidän velvollisuutemme kertoa miljoonien veljiemme ja siskojemme kärsimyksestä, jotka ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan ja elämään vaikeissa olosuhteissa.” 

”Voimme paremmin käsitellä pakotetun muuttoliikkeen taustatekijöitä ja löytää keinoja lopettaa pakolaisten kärsimys, kun ymmärrämme syitä, jotka pakottavat ihmisiä muuttamaan.”

Raportti on julkaistu ajankohtana, jolloin useat pitkittyneet kriisit ja poliittiset muutokset luovat haasteita kansainväliselle ruoka-avulle ja humanitaariselle avustustyölle, joka on suunnattu pakolaisille ja kotiseuduiltaan muuttamaan joutuneille ihmisille.

Katsaus WFP:n maailmanlaajuisiin pakolaisoperaatioihin 

Vuonna 2016 WFP tuki 6,9 miljoonaa ihmistä 32 maassa tarjoamalla käteis- ja ruoka-avustusta. WFP ennaltaehkäisee ja hoitaa aliravitsemusta tarjoamalla pakolaislapsille erikoisvalmisteista ruokaa, joka sisältää paljon ravinteita. WFP enenevissä määrin tarjoaa pakolaisille käteisavustusta alueilla, joissa on toimivat markkinat ja mahdollisuus ostaa ruokaa. Näin rahaa suunnataan paikallisille markkinoille ja pakolaiset pystyvät itse ostamaan tarvitsemiaan ruoka-aineita. Viimeisimmässä pakolaisoperaatiossaan WFP tukee lähes 2,2 miljoonaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevaa syyrialaista pakolaista, jotka ovat hakeutuneet turvaan Libanoniin, Jordaniaan, Turkkiin, Egyptiin ja Irakiin. 

WFP tarvitsee USD 600 miljoonaa, jotta lähes seitsemälle miljoonalle ihmiselle voidaan tarjota ja ylläpitää ruoka-avustusta huhtikuusta syyskuuhun vuonna 2017.​