Kriisi Keski-Afrikan tasavallassa

Julkaistu 04 Kesäkuuta 2015

Kuva: WFP/Alexis Masciarelli

Maailmassa on meneillään viisi vakavimman luokituksen (L3) saanutta kriisiä. Yksi niistä on Keski-Afrikan tasavallassa. Lue lisää maan tilanteesta ja WFP:n työstä.

Yleiskatsaus

Keski-Afrikan tasavaltaa on vaivannut maan historian pahin poliittinen ja humanitaarinen kriisi jo yli vuoden ajan. Toukokuussa 2014 maansisäisten pakolaisten määrä nousi 600 000:n ja jatkuva väkivalta vaikuttaa 1,6 miljoonan ihmisen elämään sekä heikentää maan ruokaturvaa.

Ruokaturvattomuus on lisääntynyt merkittävästi kriisin alkamisen jälkeen. 1,6 miljoonaa ihmistä, eli 35 prosenttia väestöstä tarvitsee kipeästi ruoka-apua. 60 prosenttia kotitalouksista ilmoitti ruokavarastojensa tyhjenemisestä marraskuussa 2013 ja 90 prosenttia kertoi saavansa vain yhden aterian päivässä (MIRA tammikuu 2014).


Kuva: WFP/Alexis Masciarelli

Toistuvat aseelliset konfliktit ovat aiheuttaneet Keski-Afrikan tasavallassa laajaa maansisäistä pakolaisuutta kahden viimeisen vuosikymmenen aikana. Viimeisin konflikti on ajanut yli 300 000 ihmistä maasta, ja he ovat paenneet ensisijaisesti naapurivaltioihin - Kameruniin, Tsadiin ja Kongon Demokraattiseen tasavaltaan.

Huolimatta hallituksen ponnisteluista saada aikaan rauha ja investoida kehitykseen, maa kärsii yhä konfliktista ja jatkuvasta väkivallan kierteestä.

WFP:n työ Keski-Afrikan tasavallassa

WFP työskentelee kolmen hankkeen parissa, jotka tukevat YK:n vuosituhattavoitteiden 1-6 toteutumista, ja auttavat maan monimutkaisten haasteiden ratkaisussa. Hankkeet on suunniteltu kansallisia tavoitteita silmällä pitäen ja yhteistyössä kumppanijärjestöjen kanssa.

WFP toteuttaa pitkän ajan toipumis- ja avustusoperaatioita konfliktista pahoin kärsineissä maan pohjoisosissa, sekä joillain alueilla maan kaakkois- ja lounaisosissa. Niiden tavoitteena on pelastaa ihmishenkiä, parantaa ruokaturvaa ja ravitsemuksen tasoa sekä jälleenrakentaa elinkeinoja. Yleisen ruuanjakelun avulla WFP auttaa 19 000 kotinsa jättänyttä sekä 14 000 pakolaista.

Kuva: WFP/Alexis Masciarelli

WFP tukee 20 000 virheravitsemuksesta kärsivää lasta, 6 300 äitiä sekä 2 700 vakavasta virheravitsemuksesta hoidossa olevaa lasta. Lisäksi WFP auttaa 2 400 lääkehoitoa saavaa HIV-potilasta. WFP:n kouluruokaohjelman ansiosta 55 000 lasta on palannut koulun penkille ja 76 000 ihmistä saa ruokaa korvaukseksi tekemästään työstä, joka voi olla esimerkiksi infrastruktuurin kohentamista. Tulevassa budjetissa on määrä lisätä ruoka-apua saavien ihmisten määrää 120 000:llä.

Maan eteläosissa WFP tarjoaa kouluaterioita 76 000 koululaiselle ja 4 300 esikoululaiselle, jotta yhä useampi lapsi ilmoittautuisi kouluun ja kävisi oppitunneilla mahdollisimman pitkään. WFP tarjoaa ravitsemustukea 45 000 lapselle, sekä raskaana oleville ja imettäville äideille ehkäistäkseen ja hoitaakseen akuuttia virheravitsemusta kansallisten ravitsemussuositusten mukaisesti.

Kuva: WFP/Alexis Masciarelli

Lisäksi WFP on vastuussa YK:n humanitaarisista ilmakuljetuksista (UNHAS). UNHAS vastaa humanitaarisen yhteisön kuljetuksista paikkoihin, joihin on hankala päästä turvallisuusongelmien tai puutteellisen infrastruktuurin vuoksi. Yli 40 humanitaarista järjestöä on UNHASin avun varassa, ja se työskentelee keskimäärin 188 tuntia kuukaudessa, kuljettaa 545 matkustajaa sekä 6,2 tonnia rahtia. Lääkintätoimet sekä evakuoinnit hoidetaan aina tarvittaessa. UNHASilla on pääsy 27 kohteeseen ympäri Keski-Afrikan tasavaltaa, mukaan lukien kapinallisten hallinnassa olevat alueet.

Vuonna 2015 WFP tarjoaa apua yli 1,2 miljoonalle ihmiselle. Pelkästään maaliskuun 2015 aikana WFP tavoitti yli 510 000 ihmistä ympäri maata. Ruoka-avun lisäksi WFP on toimittanut ravintolisiä sekä ruokakuponkeja 100 000 ihmiselle. WFP on työskennellyt Keski-Afrikan tasavallassa vuodesta 1969.

Lue lisää