Irakin kriisi

Julkaistu 18 Kesäkuuta 2015

Maailmassa on meneillään viisi vakavimmaksi luokiteltua (L3) kriisiä. Yksi niistä on jo pitkään jatkunut kriisi Irakissa. Lue lisää maan tilanteesta ja WFP:n työstä.

Yleiskatsaus

Tilanne Irakissa on ollut epävakaa jo vuosikymmenien ajan. Vuodesta 1990 lähtien, peruspalveluiden saatavuus ja laatu on heikentynyt huomattavasti maassa, jossa neljännes väestöstä elää köyhyysrajan alapuolella, eli alle 1,5 eurolla päivässä. Alueelliset erot ovat suuria ja aiheuttavat haasteita maan ruokaturvalle, jonka tilanne on huonoin maan etelä- ja luoteisosissa. Matala tulotaso ja vaikeudet ruuan saatavuudessa ovat suurimpia syitä heikolle ruokaturvalle.

Pitkään jatkuneen konfliktin seurauksena yli 1,7 miljoonaa irakilaista on joutunut elämään maansisäisinä pakolaisina vuoden 2006 jälkeen. Joissain maakunnissa jopa 92 prosenttia maansisäisistä pakolaisista sanoo kärsivänsä ruuan puutteesta. Vaikka Irakin riippuvuus ruuanjakelujärjestelmästä (PDS) on vähentynyt vuodesta 2007 kymmenellä prosentilla ja on nyt 57 prosenttia, on järjestelmä yhä ruuan päälähde maan köyhimmissä osissa. Viimeaikaisten tutkimusten mukaan maansisäisten pakolaisten ruokaturva on heikentynyt huomattavasti ruokatoimitusten epävarmuuden vuoksi.

Taistelut puhkesivat Mosulissa kesäkuussa 2014, mikä on aiheuttanut uuden pakolaisaallon ja heikentänyt ruokaturvaa entisestään. Kesäkuun jälkeen konfliktin jaloista on paennut 1,8 miljoonaa irakilaista, jotka asuvat äärimmäisissä olosuhteissa vailla ruokaa, vettä ja suojaa. Osa heistä asuu siltojen alla tai teiden varsilla, kun taas osa on sijoitettu pakolaisleireille sekä vielä rakenteilla oleviin taloihin. Konflikti on hankaloittanut erityisesti kouluttamattomien työläisten asemaa, sillä työnsaantimahdollisuudet sekä tulotaso ovat heikentyneet samaan aikaan, kun ruuan hinta on noussut tasaisesti. Elokuussa 2014 YK määritteli Irakin kriisin vakavimpaan kriisiluokkaan.

Kuva: WFP/Mohammed Al-Bahbahani

WFP:n työ Irakissa

Jo ennen viimeisintä maansisäisten pakolaisten aaltoa WFP jakoi ruokaa 240 000 pakolaiselle Al Anbarin maakunnassa. Lisäksi syyrialaisten pakolaisten virta Pohjois-Irakiin on luonut lisäpaineita jo entisestään haavoittuvaan ruokaturvatilanteeseen. Kurdialueen hallinto, YK-järjestöt sekä paikalliset järjestöt auttavat alueella olevia syyrialaisia, ja heinäkuussa 2012 WFP aloitti ruuanjakelun pakolaisille Pohjois-Irakissa, jossa prioriteetteina ovat Domizin ja Al-Qaimin pakolaisleirit. Viimeisimmän konfliktin puhkeamisen jälkeen kesäkuussa 2014, WFP on auttanut 180 000 syyrialaista pakolaista Irakissa.

Vuonna 2014 WFP jakoi kuukausittain ruoka-apua 1,7 miljoonalle irakilaiselle maansisäiselle pakolaiselle. Tällä hetkellä jaamme ruokaa kaikissa maan 18 maakunnassa. Vuonna 2015 WFP:n tavoitteena on tukea 1,8 irakilaista kuukausittain.

Kuva: WFP/Laure Chadraoui