Nälkäsanasto


Nälkä on kehon tapa viestiä energian käymisestä vähiin ja ilmoittaa, että tarve syödä kasvaa. Nälkä voi johtaa virhe- ja aliravitsemukseen.

Virheravitsemus tarkoittaa huonoa ravitsemusta eli jonkin välttämättömän ravintoaineen puutostilaa. Huonosti ravittu ihminen ei saa riittävästi proteiineja, energiaa ja hivenaineita, mikä johtaa usein sairastumiseen. Huonosti ravitsevan ruoan seurauksena ihmiset menehtyvät tavallisiin tauteihin, kuten ripuliin tai tuhkarokkoon. Virheravitsemus ei mittaa syödyn ruoan määrää vaan ruumiin fyysisiä mittoja – pituutta tai painoa – verrattuna ikään. Virheravitsemus voi ilmentyä erilaisina tiloina vaarallisesta laihuudesta (katso aliravitsemus), vähäiseen kasvuun suhteessa ikään (katso lyhytkasvuisuus) sekä vitamiinien ja hivenaineiden puutoksesta ylipainoon (liikalihavuuteen). 

Aliravitsemus on tila, jossa ihmisen saama ruoka ei sisällä tarpeeksi kaloreita eli energiaa fysiologisten tarpeiden täyttämiseen. Termiä käytetään mittarina maan pääsystä ruokaan (ruokaturva) ja se perustuu YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) Food Balance Sheets -tilastoihin. Tällä hetkellä lähes miljardi ihmistä näkee nälkää. Heistä suurin osa asuu kehittyvissä maissa.

Proteiinin puutostila on aliravitsemuksen muoto, jota mitataan saadun ravinnon sijaan kehon pituuden, painon ja iän avulla. 

Lyhytkasvuisuus (stunting) tarkoittaa lapsen pientä kokoa ikäisekseen. Se on merkki kroonisesta virheravitsemuksesta eli puutostilasta. Lyhytasvuisuus lasketaan vertaamalla lapsen pituutta tämän ikään. Tulosta verrataan normaalisti ravittuihin ja terveisiin lapsiin. YK:n pysyvän ravitsemuskomitean 5th Report on the World Nutrition Situation (2005) -raportin mukaan lähes kolmasosa maailman lapsista kärsii lyhytkasvuisuudesta.

Akuutti aliravitsemus tarkoittaa äkillisesti tapahtunutta, usein nälkiintymiseen ja/tai sairasteluun liittyvää huomattavaa painon putoamista. Akuuttia aliravitsemusta mitataan vertaamalla lapsen painoa suhteessa pituuteen. Tulosta verrataan normaalisti ravittuihin ja terveisiin lapsiin. Akuutin aliravitsemuksen avulla arvioidaan usein katastrofien vakavuutta, sillä aliravitsemus ja kuolleisuus korreloivat voimakkaasti. 

Alipaino lasketaan vertaamalla lapsen painon ja iän suhdetta väestöön, jonka lapset ovat hyvin ravittuja ja terveitä. Arvioiden mukaan 3,7 miljoonan alle 5-vuotiaan lapsen kuolema on yhteydessä joko lapsen tai äidin alipainoon (lähde: Comparative Quantification of Health Risks, 2004).


Lue lisää faktoja nälästä täältä