YK:n ruokajärjestöt vaativat pikaisia toimia Etelä-Madagaskarin ruoan puutteen helpottamiseksi

Julkaistu 18 Marraskuuta 2016

Kuva:n WFP/ Volana Rarivoson

Ruoka-apuun ja maanviljelijöiden tukemiseen seuraavalla istutuskaudella tarvitaan 67 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria.

Rooma/Antananarivo – Etelä-Madagaskarissa maanviljely on vaikeutunut kolme vuotta kestäneen kuivuuden seurauksena. Maanviljelijät tarvitsevat pikaisesti lisää tukea, jotta he voivat istuttaa uuden sadon joulu-tammikuussa, kertovat YK:n Elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO sekä Maailman ruokaohjelma WFP.

Järjestöt painottavat, että maanviljelijöiden tukemiseen ja Etelä-Madagaskarin pahenevan ruoan puutteen helpottamiseen tarvitaan lisää rahoitusta.

FAO alkaa jakaa pistokkaita ja siemeniä ensi kuussa noin 170,000 maanviljelijäperheelle alueilla, jotka kärsivät eniten ruoan puutteesta. Samanaikaisesti nämä perheet saavat ruoka-apua tai käteistä ruoan ostamiseen osana WFP:n ohjelmaa, jonka tarkoituksena on auttaa heitä selviämään ensi sadonkorjuuseen asti maalis-huhtikuussa. WFP on kesäkuusta lähtien jakanut ruokaa eniten puutteesta kärsivillä alueilla, sekä heinäkuusta lähtien käteistä alueilla, joilla ruokaa on vielä markkinoilla.


Paikalliset markkinat Anjampalyssa Etelä-Madagaskarissa. Kuva: WFP/ David Orr

”Istutuskausi antaa pienen mahdollisuuden ikkunan paikallisille maanviljelijöille uudelleenkäynnistää maataloudellinen tuotanto. Tuhannet perheet näkevät jo nälkää. Jos lähestyvää istutuskautta ei pystytä hyödyntämään, tuloksena voi olla vakava ruoka- ja elinkeinokriisi, ja tilanne voi muuttua entistä epätoivoisemmaksi,” sanoo José Graziano da Silva, FAO:n pääjohtaja.

Noin 850,000 ihmistä – lähes puolet etelän väestöstä – kärsii ruoan puutteesta ja on välittömän humanitaarisen avun tarpeessa, selviää viimeisimmästä Food Security Phase Classification –selvityksestä. Sen mukaan alueen ruokaturva ja ravitsemustilanne voivat huonontua entisestään tulevina kuukausina, ellei humanitaarisia toimia lisätä. Kokonaisuudessaan noin 1,4 miljoonan ihmisten arvioidaan kärsivän ruoan puutteesta vuosina 2016 ja 2017 saaren kolmella eteläisellä alueella.

FAO aikoo jakaa pienmaaviljeliöille bataatti- ja maniokkipistokkaita sekä lukuisia eri kuivuutta hyvin kestäviä siemenlajikkeita. Järjestö tulee jakamaan myös työkaluja sekä tukemaan perheitä, joilla on karjaa.

“Kuten näin äskettäin eteläisessä Madagaskarissa, maanviljelijät ovat vaikeassa tilanteessa,” sanoo WFP:n pääjohtaja Ertharin Cousin. ”Mutta yhteistyön kautta meidän kaksi järjestöämme voivat aloittaa kääntämään tilannetta parempaan suuntaan, ei ainoastaan tarjoamalla hetkellistä helpotusta vaan antamalla yhteisöille keinoja ruokkia itse itsensä.”


WFP:n pääjohtaja Ertharin Cousin juttelemassa Nicolelle, joka syö päivittäin WFP:n kouluruokaa. Kuva: WFP/ Volana Rarivoson

WFP ja FAO ovat saaneet tarpeeksi rahoitusta aloittaakseen istutusohjelman, mutta eivät kykene saavuttamaan kaikkia perheitä ilman lisärahoitusta. FAO on saanut 4,6 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria tarvittavasta 22 miljoonasta. WFP:n maaliskuuhun 2017 kestävän operaation rahoituksesta puuttuu 50 miljoonaa dollaria tarvittavasta 82 miljoonasta.

Riittävän sademäärän puuttuminen on aiheuttanut tänä vuonna merkittäviä puutteita maissin, maniokin ja riisin tuotannossa saaren eteläosissa. Samanaikaisesti kasvavat hinnat tekevät ruoan ostamisesta vaikeampaa ja erityisesti haavoittuvaisessa asemassa olevat ihmiset eivät saa tarvitsemaansa ruokaa. Monet kotitaloudet ovat turvautuneet eri selvitytymistrategioihin ja saattavat esimerkiksi syödä harvemmin tai syödä pelkkiä siemeniä, myydä kotieläimiään, maanviljelytyökaluja tai jopa maataan.

FAO:n toimet

FAO:n välitön maanviljelyavustus kohdistuu 850,000 ihmiseen (170,000 pienmaaviljelijakotitaloutta) eniten kärsineillä alueilla. Avustuksena jaetaan nopeasti kasvavia ja kuivuutta hyvin kestäviä siemeniä sekä juuria (maniokkia ja bataattia).

Maanviljelijöille jaetaan myös työkaluja korvaamaan niitä, jotka he ovat mahdollisesti myyneet pitkittyneen nälkäkauden aikana. Karjaa omistavia perheitä tuetaan lisäravinnolla sekä eläinten terveyttä edistävillä toimilla.

WFP:n toimet

WFP kasvattaa entisestään tämänhetkistä ruoka-apu- ja käteisoperaatiotaan saavuttaakseen lähes miljoona ihmistä tämän kuun loppuun mennessä. Samanaikaisesti WFP laajentaa ravitsemusohjelmaansa ehkäistäkseen ja hoitaakseen yli 200,000:n raskaana olevan naisen, imettävän naisen sekä alle viisivuotiaan lapsen aliravitsemusta. Lisäksi se jatkaa kouluruokaohjelmaansa tarjoten lämpimän päivittäisen aterian 230,000 lapselle.

#                              #                                 #

FAO johtaa kansainvälistä nälän vastaista työtä. Se auttaa maita modernisoimaan ja parantamaan maanviljelyä, metsänhoitoa ja kalastusmenetelmiä ja varmistamaan, että kaikki saavat hyvää ravintoa. FAO keskittyy erityisesti ihmisiin, jotka asuvat kehittyvillä alueilla maaseudulla, missä 70 prosenttia maailman köyhistä ja nälkäisistä ihmisistä asuu. Lisäinformaatiota: www.fao.org tai seuraa Twitterissä @FAOnews

WFP on maailman suurin humanitaarisen avun järjestö, joka taistelee maailmanlaajuisesti nälkää vastaan. WFP toimittaa ruoka-apua kriisitilanteissa sekä työskentelee parantaakseen ravitsemusta, ruokaturvaa ja yhteisöjen vastustuskykyä tulevien hätätilanteiden varalle. WFP auttaa joka vuosi keskimäärin 80 miljoonaa ihmistä noin 80 maassa.

Suomi on yksi WFP:n tärkeimmistä multilateraaleista tukijoista. Multilateraali tuki antaa WFP:lle joustavuutta ja mahdollistaa nopean ja tehokkaan työn katastrofitilanteissa sekä varmistaa, että apua saadaan sitä kipeimmin tarvitseville.

Seuraa meitä Twitterissä @WFP_Media @WFP_MENA WFP_FI

Lisätietoja (sähköposti: etunimi.sukunimi@wfp.org):
Anne Poulsen, WFP/Kööpenhamina, Puh. +45 4533 5351, Mob. +45 4050 3993
David Orr, WFP/Johannesburg, Puh. +27 11 517 1573, Mob. +27 829081417