WFP tukee Ugandan taloutta lähes 55 miljoonalla eurolla

Julkaistu 17 Lokakuuta 2016

KAMPALA – Maailman viettäessä Maailman ruokapäivää, Maailman ruokaohjelma jatkaa työtään Ugandassa tehdäkseen muutoksen kaikista haavoittuvaisimpien ihmisten elämään. Samanaikaisesti Ugandalla on elintärkeä rooli ruoantuottajana WFP:n operaatioille ympäri Itä-Afrikan. Tukeakseen tätä työtä, WFP on sijoittanut tänä vuonna lähes 55 miljoonaa euroa Ugandan talouteen ostamalla ruokaa paikallisilta tuottajilta ja työllistämällä paikallisia kuljetus- ja varastointiyrityksiä.


Kuva: WFP/Riccardo Gangale

”WFP:n työ auttaa rakentamaan tulevaisuutta, missä myös köyhimmillä ugandalaisilla ja pakolaisilla olisi ruokaturva. Se tuottaa myös kokonaisvaltaista taloudellista hyötyä maan taloudelle, sanoi WFP:n maajohtaja Mike Sackett. ”Ostaessamme ruoan paikallisilta tuottajilta WFP voimaannuttaa pienmaaviljelijöitä ja yksityisen sektorin kauppiaita, ja auttaa Ugandaa saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteet.”

Ugandan maatoimisto avustaa ostamallaan ruoalla yli 600,000 pakolaista, koululaisia, aliravittuja lapsia ja ruokaturvattomuudesta kärsiviä naisia ja miehiä Karamojassa. Näiden suurten operaatioiden lisäksi WFP jakaa Ugandasta ostamaansa ruokaa kaikkialla alueella, mukaanlukien Etelä-Sudanissa ja Etiopiassa.

”Olemme ostaneet yli 97,000 tonnia viljaa 33 miljoonan euron arvosta ja tehneet sopimuksia 41 paikallisen kuljetusyrityksen kanssa 13 miljoonan euron arvosta kuljettaaksemme ruoan sinne, missä sitä eniten tarvitaan,” Sackett kertoi. ”Lisäksi olemme käyttäneet 7 miljoonaa euroa muihin paikallisiin hankintoihin ja WFP:n varastointiin Tororossa, Kampalassa ja 12 muussa varastossa ympäri maata.”

Ruoan ostaminen paikallisesti mahdollistaa WFP:lle pakolaisten ja muiden haavoittuvaisessa asemassa olevien ihmisten tavoittamisen nopeammin ja taloudellisemmin. Näin voimme tehdä enemmän jokaisella eurolla. Ugandassa palkatut yritykset kuljettavat ruokaa sekä maan sisällä että sen ulkopuolelle.

Osa ruoasta on ostettu pienmaaviljelijöiltä, joilta WFP aikoo ostaa vähintään 10 prosenttia vuosittaisista viljahankinnoistaan Ugandassa. Pienmaaviljelijöiden voimaannuttaminen on tärkeää pyrkiessämme kohti kestävän kehityksen tavoitetta numero 2, Maailma ilman nälkää, sillä pienmaaviljelijöihin sijoittaminen vahvistaa maaseudun taloutta, rakentaa kestävämpiä markkinoita sekä parantaa niiden ruokaturvaa ja ravitsemusta, jotka tarvitsevat sitä kaikista eniten.

Hankintojen tekemisen paikallisesti mahdollistavat tukijamme, joihin kuuluvat Kanada, Irlanti, Japani, the Lift a Life Foundation, Yhdistyneet Kansakunnat, Yhdysvallat ja multilateraalit tukijat. Multilateraaleja tukijoita ovat mm. Suomi, Ruotsi, Alankomaat, Tanska ja Norja. Euroopan komission lisätuki tarjosi kaivattua tukea pakolaisille jaettaviin käteisavustuksiin, joista on lukuisia hyötyjä pakolaisille ja isäntämaille.

#                              #                                 #

WFP on maailman suurin humanitaarisen avun järjestö, joka taistelee nälkää vastaan maailmanlaajuisesti toimittamalla ruoka-apua hätätilanteissa ja tekemällä yhteistyötä paikallisten yhteisöjen kanssa parantaakseen ravitsemusta, ruokaturvaa ja yhteisöjen vastustuskykyä tulevien hätätilanteiden varalle. WFP avustaa joka vuosi keskimäärin 80 miljoonaa ihmistä 80 maassa.

Seuraa meitä Twitterissä: @wfp_africa @WFP_FI