Nälästä kärsivien määrä on jälleen kasvussa – taustatekijöinä konfliktit ja ilmastonmuutos, kertoo YK:n uusi raportti

Julkaistu 15 Syyskuuta 2017

815 miljoonaa ihmistä näkee nyt nälkää – miljoonat lapset ovat aliravitsemuksen vaarassa

15. syyskuuta 2017, Kööpenhamina – Tasaisesti laskussa ollut maailmanlaajuinen nälkä on nyt taas nousussa, vaikuttaen 815 miljoonaan ihmisen elämään vuonna 2016, toisin sanoen 11 prosenttiin koko maailman väestöstä, kertoo uusin painos YK:n vuosittaisesta maailman ruokaturvaa ja ravitsemusta käsittelevästä raportista, joka julkaistiin tänään. Samaan aikaan virheravitsemuksen monet muodot uhkaavat miljoonien terveyttä maailmanlaajuisesti.

Kasvu - 38 miljoonaa enemmän ihmistä kuin edellisvuonna - johtuu suurelta osin väkivaltaisten konfliktien ja ilmastoon liittyvien äkillistien tapahtumien nopeasta lisääntymisestä, kertoo The State of Food Security and Nutrition in the World 2017.

Noin 155 miljoonaa alle 5-vuotiasta lasta on aliravitsemuksen seurauksena lyhytkasvuisia ja samaan aikaan 52 miljoonaa kärsii riutumisesta, tarkoittaen sitä, että paino on liian alhainen suhteessa pituuteen, kertoo raportti. Arviolta 41 miljoonaa lasta on nyt ylipainoisia. Naisten anemia sekä aikuisten ylipaino ovat myös ongelma. Nämä trendit eivät ole seurausta vain konflikteista ja ilmastonmuutoksesta vaan myös muutoksista ruokavalioissa sekä talouden taantumasta.

Raportti on ensimmäinen YK:n kokonaisarvio ruokaturvasta ja ravitsemuksesta, joka julkaistaan Agenda 2030 Kestävän kehityksen tavoitteiden hyväksymisen jälkeen. Kestävän kehityksen tavoitteet pyrkivät poistamaan nälän ja aliravitsemuksen kaikki muodot vuoteen 2030 mennessä, kansainvälisen politiikan tärkeimpänä prioriteettina.

Se nostaa esiin konfliktit - yhä useammin yhdistettynä ilmastonmuutokseen - yhtenä tärkeimmistä syistä nälän ja monien aliravitsemuksen muotojen kasvuun.

"Viime vuosikymmenen aikana konfliktit ovat lisääntyneet dramaattisesti ja ne ovat luonteeltaan monimutkaisempia ja vaikeampia", Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestö (FAO), Kansainvälisen maatalouden kehittämisrahasto (IFAD), Yhdistyneiden kansakuntien lastenrahasto (UNICEF) Maailman ruokaohjelma (WFP) ja Maailman terveysjärjestö (WHO) sanovat yhteisen raportin esipuheessa. He korostavat, että yhä suuremmissa määrin maailman ruokaturvattomat ja aliravitut lapset ovat keskittyneet konfliktialueille.

"Tämä on herättänyt hälytyskellot, joita meillä ei ole varaa jättää huomiotta: emme tule poistamaan nälkää ja kaikkia aliravitsemuksen muotoja vuoteen 2030 mennessä, ellemme huomioi kaikkia niitä tekijöitä, jotka heikentävät ruokaturvaa ja ravitsemusta. Rauhallisten ja osallistavien yhteiskuntien turvaaminen on välttämätön edellytys”, sanovat järjestöt.

”Nälänhätää on esiintynyt osissa Etelä-Sudania useiden kuukausien ajan alkuvuodesta 2017, ja on olemassa korkea riski sille, että sama saattaa toistua uudelleen samalla alueella sekä muilla konfliktialueilla, kuten Koillisessa-Nigeriassa, Somaliassa ja Jemenissä”, huomauttavat järjestöt.

Alueilla, jotka ovat rauhallisempia on myös ilmennyt ruokaturvan ja ravitsemustilanteen heikkenemistä, jota osittain selittää El Niño-sääilmiö sekä maailmanlaajuinen talouden taantuma, järjestöt lisäävät.

Keskeisimmät luvut

Nälkä ja ruokaturva

 • Kaiken kaikkiaan nälkäisiä ihmisiä maailmassa: 815 miljoonaa, mukaan lukien:
  • Aasia: 520 miljoonaa
  • Afrikka: 243 miljoonaa
  • Latinalainen Amerikka ja Karibianmeren alue: 42 miljoonaa
 • Nälkäisten osuus koko maailman väestöstä: 11%
  • Aasia: 11.7%
  • Afrikka: 20% (itäisessä Afrikassa 33.9%)
  • Latinalainen Amerikka ja Karibianmeren alue: 6.6%

Virheravitsemuksen erilaiset muodot

 • Aliravitsemuksen seurauksena lyhytkasvuiset (pituus liian alhainen ikään nähden) alle 5-vuotiaat lapset: 155 miljoonaa
  • Eritasoisten konfliktien alueella elävien määrä: 122 miljoonaa
 • Riutumisesta (paino liian alhainen pituuteen nähden) kärsivien alle 5-vuotiaiden lasten määrä: 52 miljoonaa
 • Ylipainoisten aikuisten määrä: 641 miljoonaa (n. 13% koko maailman aikuisväestöstä)
 • Ylipainoisten alle 5-vuotiaiden lapsien määrä: 41 miljoonaa
 • Hedelmällisyysiässä olevat naiset, jotka ovat kärsineet anemiasta: 613 miljoonaa (n. 33% kaikista)

Konfliktien vaikutukset

 • Konfliktimaissa asuvien osuus kaikista maailman 815 miljoonasta nälästä kärsivästä ihmisestä: 489 miljoonaa
 • Nälän esiintymisaste konfliktimaissa on 1,4-4,4% korkeampi kuin muissa maissa
 • Konfliktialueilla, joissa instituutiot ja ympäristö ovat kärsineet, nälän esiintymisaste on 11%-18% korkeampi
 • Pitkittyneiden konfliktien maissa ihmiset ovat 2,5 kertaa todennäköisemmin aliravittuja kuin muualla