Islanti ja WFP allekirjoittavat strategisen kumppanuussopimuksen saavuttaakseen tavoitteen nälän poistamisesta

Julkaistu 23 Syyskuuta 2016

Kuva: WFP/Erika Jørgensen

NEW YORK – Islanti ja Yhdistyneiden Kansakuntien Maailman ruokaohjelma (WFP) allekirjoittivat tänään merkittävän sopimuksen joustavasta, ennakoitavasta ja monivuotisesta rahoituksesta WFP:n työhön. Rahoitus auttaa WFP:tä saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteen numero kaksi ”Ei nälkää” vuoteen 2030 mennessä.

Islannin ulkoministeri Lilja Alfreðsdóttir ja WFP:n pääjohtaja Ertharin Cousin allekirjoittivat ensimmäisen Islannin ja WFP:n välisen strategisen kumppanuussopimuksen YK:n yleiskokouksen avajaisviikolla New Yorkissa.

“Tämän puitesopimuksen avulla Islanti lunastaa humanitaarisen avun huippukokouksessa tekemänsä lupaukset ennakoitavan, joustavan ja elintärkeän rahoituksen tarjoamisesta työhön, jolla parannetaan humanitaarisen avun tarpeessa olevien tukemista noudattaen hyviä humanitaarisen lahjoituksen periaatteita,” sanoi ministeri Alfreðsdóttir.

“Kaikista haavoittuvaisimpien ryhmien tavoittaminen on erittäin tärkeää, ja tämän sopimuksen avulla pystymme siihen. Sen avulla pystymme myös varmistamaan, että sukupuolten välinen tasa-arvo ja naisten oikeudet nousevat humanitaarisen työn peruspilareiksi,” hän lisäsi.

WFP on yksi tärkeimmistä Islannin YK-kumppanuusjärjestöistä sen humanitaarisessa politiikassa.

“Kun maailmassa on käynnissä ennennäkemätön määrä humanitaarisia kriisejä, WFP arvostaa erittäin paljon Islannin kaltaisia kumppaneita. Niiden tuki mahdollistaa sen, että voimme vastata nopeasti ja tehokkaasti niiden miljoonien ihmisten tarpeisiin, jotka joutuvat kärsimään konflikteista tai luonnonkatastrofeista,” sanoi Cousin. “Kun kriiseihin vastataan nopeasti, pelastamme ihmiselämiä ja elinkeinoja. Se  myös auttaa WFP:tä tavoittamaan huonoimmassa asemassa olevat ihmiset.”

Joustava rahoitus on elintärkeää humanitaarisille operaatioille; se mahdollistaa WFPn nopean reagoinnin hätätilanteissa ja toisaalta auttaa ylläpitämään tukea kriiseissä, jotka eivät saa tarvitsemaansa huomiota.

Islanti antaa WFP:lle rahoitusta, jota ei ole etukäteen korvamerkattu käytettäväksi tietyissä maissa tai tiettyihin operaatioihin. Toimintamalli pohjautuu aiemmin tänä vuonna humanitaarisen avun huippukokousessa ehdotettuun Grand Bargain -sopimukseen, jossa lahjoittajamaat sitoutuvat tarjoamaan joustavampaa rahoitusta ja avustusjärjestöt toimimaan läpinäkyvämmin ja kustannustehokkaammin.

Strategisen kumppanuussopimuksen seurauksena Islannin joustava tuki WFP:lle tulee olemaan vähintään 250 miljoonaa Islannin kruunua (2,2 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria) seuraavan viiden vuoden aikana. Sopimus mahdollistaa myös korvamerkityt lahjoitukset, sillä Islannin hallitus aikoo rahoittaa WFP:n toimintaa myös suorilla lahjoituksilla.

Islanti on syvästi sitoutunut noudattamaan humanitaarisia ja hyviä humanitaarisen lahjoituksen periaatteita, ja on näin ollen yksi WFP:n arvostetuimmista strategisista kumppaneista.

Strateginen kumppanuussopimus keskittyy ruokaturvaan ja ravitsemukseen liittyviin haasteisiin sekä hätätilanteissa että pitkittyneissä kriiseissä esimerkiksi tarjoamalla mahdollisuuksia elinkeinoihin. Sopimus korostaa myös sukupuolinäkökohtia sekä vastuuvelvollisuutta niitä ryhmiä kohtaan, joiden elämiin kriisit ovat vaikuttaneet.

Vuodesta 2003 lähtien WFP on hyötynyt Islannin Kriisiyksikön kanssa tehdystä valmiussopimuksesta, jonka perusteella WFP on voinut hyödyntää islantilaisia ammattilaisia. Uuden strategisen kumppanuussopimuksen myötä valmiussopimus laajenee koskemaan myös WFP:n kapasiteettia vastata hätätilanteisiin ja vahvistaa ruoka-apuoperaatioitaan. 

#                              #                                 #

WFP on maailman suurin humanitaarisen avun järjestö, joka taistelee nälkää vastaan maailmanlaajuisesti toimittamalla ruoka-apua hätätilanteissa ja tekemällä yhteistyötä paikallisten yhteisöjen kanssa parantaakseen ravitsemusta, ruokaturvaa ja yhteisöjen vastustuskykyä tulevien hätätilanteiden varalle. WFP avustaa joka vuosi keskimäärin 80 miljoonaa ihmistä 80 maassa.

Seuraa meitä Twitterissä: @MFAIceland, @WFP_FI ja @wfp_media