WFP ja Zero Hunger Challenge


Zero Hunger Challenge -haaste on globaali aloite, jonka pyrkimyksenä on tukea tavoitetta saavuttaa maailma ilman nälkää. Aloitteen käynnisti YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon, ja se kehottaa kaikkia – hallituksia, yksityistä sektoria, kansalaisjärjestöjä ja kansalaisia – tekemään oman osuutensa tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Aloite perustuu jaettuun käsitykseen siitä, että maailma ilman nälkää voidaan saavuttaa meidän elinaikanamme.

 

Mikä on Zero Hunger Challenge?

Zero Hunger Challenge -haasteessa on viisi pääkohtaa:

  1. Ei kitukasvuisia, alle 2-vuotiaita lapsia
  2. 100% pääsy riittävään ruokaan ympäri vuoden
  3. Kaikkien ruokajärjestelmien on oltava kestäviä
  4. 100% kasvu pienviljelijöiden tuottavuudessa ja tuloissa
  5. Ei ruoka- tai vesihävikkiä

 

Mikä on Maailman ruokaohjelman (WFP) rooli?

WFP:n mandaatti on nälän poistaminen. Se on meidän tehtävämme yhteistyössä kumppaneidemme kanssa YK:ssa. Työmme ympäri maailmaa edistää jokaista viittä Zero Hunger Challenge -haasteen pääkohtaa. Jos katsot neljää tavoitettamme strategisessa suunnitelmassamme, näet, että jokainen tavoite auttaa saavuttamaan kokonaistavoitteen – maailman ilman nälkää. WFP:llä on johtava rooli haasteen kahdessa ensimmäisessä pääkohdassa, jotka ovat kitukasvuisuus ja pääsy ruokaan. Taistelumme aliravitsemusta vastaan on olennaista nälän poistamisen kannalta samalla kun kouluruoka- ja ruokakuponkiohjelmat auttavat varmistamaan, että köyhillä ihmisillä on jatkuva pääsy ruokaan, myös kriisien aikana. Samaan aikaan työmme pienviljelijöiden kanssa on tärkeä panostus kolmen muun Zero Hunger Challenge -haasteen pääkohdan saavuttamiseksi.

Kolme tietä maailmaan ilman nälkää

Ravitsemustuki

Tässä on Mylande 2-vuotiaan poikansa Michaelin kanssa. He asuvat Haitissa. Mylande käy säännöllisesti terveyskeskuksessa, jossa hän saa WFP:ltä ravintorikasta ruokaa lapsilleen. Tämän ansiosta Michael on välttänyt yhden aliravitsemuksen seurauksista, kitukasvuisuuden, elämänsä kriittisessä alkuvaiheessa (1. pääkohta – kitukasvuisuus).

 

Kouluruoka

Tässä on Sumi. Hän on kuusivuotias ja asuu Choto Omarpurissa, Bangladeshissa. Hän saa joka päivä WFP:ltä ravintorikasta ruokaa koulussa osana kouluruokaohjelmaa. Tämän ansiosta hänellä on pääsy ravintorikkaaseen ruokaan siitä huolimatta, että hänen perheensä elää vaikeita aikoja (2. pääkohta – pääsy ruokaan).

 

Tukea köyhille maanviljelijöille

Tässä on ugandalainen Kolastica kolmen tyttärensä kanssa. Aikaisemmin Kolastica oli omavaraisviljelijä.  Sitten hän osallistui WFP:n hankkeeseen, jossa hän sai käytännön neuvoja maanviljelyyn ja tuotantonsa myymiseen liittyen. Nyt hän ansaitsee kymmenen kertaa enemmän kuin aiemmin, minkä ansiosta hän voi huolehtia perheestään aiempaa paremmin (3.pääkohta - pienviljelijöiden kasvavat tulot ja tuottavuus).