Suomi ja WFP mediassa


Suomelta yli 46 miljoonaa euroa apua maailman humanitaarisiin kriiseihin

Suomi antaa 46,4 miljoonaa euroa humanitaarista apua maailman pahimpiin kriisikohteisiin. Kehitysministeri Sirpa Paateron 13. maaliskuuta tekemällä päätöksellä myönnetään apua kiireellisiin hätätilanteisiin Syyriaan ja sen lähialueille, Etelä-Sudaniin, Keski-Afrikan tasavaltaan sekä Ukrainaan. Inhimillistä kärsimystä pyritään lievittämään myös maissa, joissa on pitkittyneitä kriisitilanteita, kuten Kongon demokraattisessa tasavallassa, Afganistanissa ja Jemenissä. Suomen tuki annetaan YK-järjestöjen ja suomalaisten järjestöjen kautta. "Humanitaariset tarpeet ovat ennätyskorkeat, ja humanitaarisen avun työntekijät joutuvat työskentelemään paineiden alaisena entistä vaativimmissa olosuhteissa. Suomi pitää tärkeänä, että sekä akuutteihin että pitkittyneisiin tarpeisiin niin ihmisten suojelun, terveyden, koulutuksen kuin ruoan osalta vastataan. Humanitaarisen avun järjestöt toimittavat avun perille tehokkaasti konfliktien keskelle myös vaikeimpiin olosuhteisiin kuten Syyriaan, Etelä-Sudaniin, Irakiin ja Keski-Afrikan tasavaltaan", toteaa ministeri Sirpa Paatero. Lue lisää Ulkoministeriön sivuilta

Suomelta joulukuussa humanitaarista apua 13,5 miljoonaa pitkäkestoisiin ja alirahoitettuihin kriiseihin
Suomi on myöntänyt kehitysministeri Sirpa Paateron 17. joulukuuta tekemällä päätöksellä vuoden viimeisessä humanitaarisen avun varainjaossa 13,5 miljoonaa pitkäkestoisiin ja alirahoitettuihin kriiseihin. Päätös nostaa Suomen tämän vuoden humanitaarisen avun 105,7 miljoonaan euroon. Se on suomalaisittain ennätyslukema, mikä kertoo maailman kriisien laajuudesta. Pääosa tuesta kanavoidaan Maailman ruokaohjelman WFP:n ja YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n kautta. Tuesta suurin osa, yhteensä 6,8 miljoonaa euroa, kohdistuu pitkäkestoisiin kriiseihin Somaliassa, Sudanissa ja Jemenissä sekä Kamerunissa, jossa vastataan Keski-Afrikan tasavallan ja Nigeriasta paenneiden ihmisten avuntarpeisiin. Suomi lisää myös apua WFP:n ja Kirkon Ulkomaanavun ebolan vastaiseen työhön 1,2 miljoonalla eurolla. Lue lisää Ulkoministeriön sivuilta

Suomi myöntää lähes 16 miljoonaa euroa humanitaarista apua
Suomi on myöntänyt syksyn humanitaarisen avun varainjaossa yhteensä 15,7 miljoonaa pahimpiin kriisikohteisiin. Tukea myönnetään suomalaisille toimijoille, Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansainväliselle liikkeelle sekä YK-järjestöille. Keski-Afrikan tasavallalle ja sen naapurimaille kanavoidaan yhteensä 3,5 miljoonaa euroa, josta Maailman ruokaohjelmalle (WFP) 1,5 miljoonaa euroa. Tukea Afganistanin kriisiin annetaan 1 miljoonaa euroa Maailman ruokaohjelman kautta. Päätös nostaa Suomen tämän vuoden humanitaarisen avun 92,2 miljoonaan euroon. Tuen avulla pelastetaan ihmishenkiä ja lievitetään inhimillistä hätää siellä missä tarve on suurin. Lue lisää Ulkoministeriön sivuilta

Maailman ruokaohjelman WFP:n pääjohtaja vierailee Suomessa
Maailman ruokaohjelman WFP:n pääjohtaja Ertharin Cousin vierailee Suomessa 3.–4.9.2014. YK:n ruoka-avusta vastaava WFP on maailman suurin nälänhädän ja aliravitsemuksen ehkäisijä, ruoka-avun toimittaja sekä Suomen toiseksi suurin humanitaarisen rahoituksen kohde. Tänä vuonna 10,7 miljoonan euron tuki on kohdistunut mm. Keski-Afrikan tasavaltaan, Etelä-Sudaniin ja Syyriaan. Suomi on vahvasti sitoutunut WFP:n työhön ja allekirjoitti viime keväänä 29 miljoonan euron sopimuksen yleisrahoituksesta neljäksi vuodeksi. Tämän lisäksi Suomi kanavoi maa- ja aluekohtaista humanitaarista apua WFP:n kautta. Lue lisää ulkoministeriön sivuilta

Suomi myöntää lisää humanitaarista apua Syyrian kriisiin ja Sahelin alueelle
Syyrian konfliktin aiheuttama humanitaarinen kriisi jatkuu vaikeana. Humanitaarisen avun tarpeessa on noin 6,8 miljoonaa ihmistä, joista arviolta puolet on lapsia. Pakolaisten määrä on noussut noin 1,64 miljoonaan ja maan sisällä siirtymään joutuneita on noin 4,25 miljoonaa. Syyrian kriisistä kärsivien ihmisten avustamiseksi kohdennetaan nyt tehdyllä päätöksellä yhteensä kolme miljoonaa euroa, josta miljoona euroa YK:n lastenrahaston (UNICEF) kautta, miljoona euroa Maailman ruokaohjelman (WFP) kautta, 500 000 euroa YK:n humanitaarisen avun koordinaatiotoimiston (OCHA) hyväksi sekä 500 000 euroa Punaisen Ristin kansainvälisen komitean (ICRC) kautta. Lue lisää ulkoministeriön sivuilta

Suomi myöntää 3,5 miljoonaa euroa lisää hätäapua Syyrian kriisiin kansainvälisessä konferenssissa
Suomi myöntää kehitysministeri Heidi Hautalan päätöksellä 3,5 miljoonaa euroa lisää hätäapua Syyrian kriisistä kärsiville. Suomi ilmoittaa tänään maksulupauksestaan YK:n johtamassa kansainvälisessä humanitaarisessa avunantajien konferenssissa Kuwaitissa. YK:n arvion mukaan yli neljä miljoonaa syyrialaista on akuutin humanitaarisen avun tarpeessa. Yli 700 000 pakolaista on rekisteröitynyt tai odottaa rekisteröitymistä Jordaniassa, Libanonissa, Turkissa, Irakissa, Egyptissä ja muissa Pohjois-Afrikan maissa. Maan sisällä siirtymään joutuneita on yli kaksi miljoonaa.

Suomen tuki jakautuu neljän avustusjärjestön kesken: miljoona euroa YK:n pakolaispäävaltuutetulle (UNHCR), miljoona euroa YK:n alaiselle Maailman ruokaohjelmalle (WFP), 1,25 miljoonaa euroa Punaisen Ristin kansainväliselle komitealle (ICRC) sekä 250 000 euroa Kirkon Ulkomaanavulle. Suomen tuella toimitetaan humanitaarista apua myös Syyrian naapurimaihin. Lue lisää ulkoministeriön sivuilta
 
Suomi myöntää humanitaarista apua 9,5 miljoonaa maailman kriiseihin loppuvuodeksi
Ulkoministeriö on kehitysministeri Heidi Hautalan päätöksellä myöntänyt loppuvuoden humanitaarisen avun varainjaossaan 9,46 miljoonaa euroa maailman kriiseistä kärsiville. Täten Suomen myöntämä humanitaarisen avun kokonaismäärä vuonna 2012 nousee yli 83 miljoonaan euroon. Humanitaarista apua suunnataan syksyn varainjaossa Afrikkaan, Aasiaan ja Lähi-itään. Humanitaarisen avun tarkoituksena on ihmishenkien pelastaminen ja inhimillisen kärsimyksen lieventäminen kriisitilanteissa. Akuutin hädän lievittämisen rinnalla painotetaan pitkäaikaisten ratkaisujen löytämistä. Loppuvuoden varainjaon suurin avun kanava on Maailman ruokajärjestö WFP (3,7 miljoonaa). Muita YK-kanavia ovat lastenrahasto UNICEF (1,5 miljoonaa) sekä palestiinalaispakolaisjärjestö UNRWA (1 miljoona). Lue lisää ulkoministeriön sivuilta
 
Suomi myöntää lisää apua Syyrian kriisiin
16.8.2012 - Suomi myöntää kehitysministeri Heidi Hautalan päätöksellä 1,5 miljoonaa euroa humanitaarista apua Syyrian kriisistä kärsiville. Tuki kohdennetaan niin Syyriassa oleville kuin sen naapurimaihin paenneille avuntarvitsijoille Suomen Punaisen Ristin, Maailman ruokaohjelma WFP:n ja YK:n lastenrahasto UNICEF:n kautta.
Syyriassa keväällä 2011 puhjennut poliittinen kriisi on pitkittyessään ja väkivaltaisuuksien lisääntyessä johtanut maan humanitaarisen tilanteen heikkenemiseen. YK:n arvioiden mukaan yli 1,5 miljoona ihmistä tarvitsee hätäapua ja tarpeiden ennustetaan kasvavan. Vähintään miljoona syyrialaista on paennut väkivaltaisuuksia maan sisällä ja yli 155 000 syyrialaispakolaista on rekisteröitynyt naapurimaissa. YK tekee jatkuvasti töitä sen eteen, että humanitaariset toimijat pystyisivät työskentelemään Syyriassa esteettä väkivaltaisuuksien jatkumisesta huolimatta. Lue lisää ulkoministeriön sivuilta
 
Suomi myöntää humanitaarista apua Sahelin kriisiin
3.7.2012 – Ulkoministeriö kohdentaa kehitysministeri Heidi Hautalan päätöksellä 1,5 miljoonaa euroa hätäapua Sahelin alueen kriisistä kärsiville Malissa, Nigerissä, Burkina Fasossa, Mauritaniassa ja Tšadissa. Sahelin alueen nälänhätään vastataan yhden miljoonan euron myönnöllä Maailman ruokaohjelma WFP:lle, jonka hankkeet tähtäävät ihmishenkien pelastamiseen ja aliravitsemuksen vähentämiseen. Suuri osa WFP:n hätäapuruuasta kohdistetaan kaikkein haavoittuvimmille ryhmille, kuten lapsille ja pakolaisille. Sahelin alueen asukkaiden valtaosan toimeentulo riippuu maataloudesta ja karjankasvatuksesta, ja tukea tarvitaan myös väestön pidemmän tähtäimen selviytymiskyvyn kehittämisessä. YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön FAO:n tavoitteena on parantaa kotitalouksien ruuantuotantokykyä ja lisätä paimentolaisten tietoutta karjasairauksista ja niiden hoidosta. Suomi tukee FAO:n toimintaa Sahelin alueella 500 000 euron avustuksella.
Lue lisää ulkoministeriön sivuilta
 
Suomi myöntää humanitaarista apua Sahelin ja Syyrian kriiseihin
15.5.2012 – Ulkoministeriö kohdentaa kehitysministeri Heidi Hautalan päätöksellä 1,9 miljoonaa euroa hätäapua Sahelin ja Syyrian kriiseistä kärsiville. Lisäksi Maailman terveysjärjestö WHO:n humanitaarisen toiminnan tukemiseen myönnetään miljoona euroa. YK:n lastenrahasto Unicef pyrkii vastaamaan Malin, Mauritanian, Nigerin ja Burkina Fason tuoreeseen pakolaiskriisiin. Suomen 1 miljoonan euron kohdennus auttaa vastaamaan erityisesti naisten ja lasten kiireellisiin tarpeisiin tarjoamalla juomavettä ja hätäruoka-apua akuutista aliravitsemuksesta kärsiville lapsille. Punaisen Ristin kansainvälistä komiteaa tuetaan 600 000 eurolla Suomen Punaisen Ristin kautta. Syyrian kriisiin vastataan 300 000 euron myönnöllä YK:n pakolaisjärjestölle UNHCR:lle, joka toimittaa apua Syyriasta pakeneville ihmisille pääasiassa naapurimaissa Turkissa, Libanonissa, Jordaniassa ja Irakissa. Suomi on aiemmin myöntänyt Syyrian kriisiin miljoona euroa Kansainvälisen Punaisen Ristin ja Maailman elintarvikejärjestön WFP:n kautta.
 
Ministeri Hautala Keniassa: Siltoja humanitaarisen avun ja kehitysyhteistyön välille
26.3.2012 – Kehitysministeri Heidi Hautalan Kenian-vierailu alkoi tutustumisella Kakuman pakolaisleiriin Luoteis-Keniassa. Kenian toiseksi suurimmalla pakolaisleirillä päällimmäiseksi keskustelun aiheiksi nousivat humanitaarisen avun täydentäminen kehitysavulla pakolaisleirin läheisyydessä, Etelä-Sudanin tilanteen heikentyminen ja sen vaikutus Kakuman pakolaisleiriin, Somalian tilanne sekä naisten oikeuksien parantaminen pakolaisleirillä. Kehitysministerin vierailun järjesti YK:n pakolaisjärjestö UNHCR, jolla on päävastuu Kakuman pakolaisleiristä. Vierailun aikana ministeri tutustui pakolaisleirin vastaanottokeskukseen, sairaalaan ja kouluun. Ohjelmassa oli myös muun muassa tapaamisia ministereiden ja eri järjestöjen edustajien kanssa sekä tutustumiskäyntejä meneillään oleviin hankkeisiin Keniassa.
 
Suomen kehityspoliittinen toimenpideohjelma 2012
6.3.2012 – Uudessa kehityspoliittisessa ohjelmassa lähtökohtana on ihmisoikeusperustainen lähestymistapa kehitykseen. Ohjelmassa korostuvat myös vihreän osallistavan talouden periaatteet. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että myös muut kehitykseen vaikuttavat politiikka-alat sekä avunantaja- että kumppanimaissa vähentävät köyhyyttä. Siksi ohjelmassa painotetaan eri politiikka-alojen välistä johdonmukaisuutta. Toimenpideohjelma uudistaa Suomen kehityspolitiikkaa ja -yhteistyötä niin, että se vastaa muuttuvan toimintaympäristön ja tulevaisuuden tarpeisiin sekä auttaa maita irti apuriippuvuudesta. Samalla Suomi osallistuu aktiivisesti kansainväliseen keskusteluun siitä, mitkä ovat kehitystavoitteet sen jälkeen, kun vuosituhattavoitteiden määräaika vuonna 2015 täyttyy.
 
Suomi myöntää maailman kriiseihin humanitaarista apua 67 miljoonaa euroa
2.3.2012 – Ulkoministeriö on kehitysministeri Heidi Hautalan päätöksellä myöntänyt alkuvuoden humanitaarisen avun varainjaossaan 67,6 miljoonaa euroa maailman kriiseistä kärsiville. Humanitaarista apua suunnataan Afrikkaan, Aasiaan, Lähi-itään ja Karibialle. Suomen antama humanitaarinen apu perustuu YK-järjestöjen vuosittain julkaisemaan yhteisvetoomukseen, jonka maantieteellinen painopiste on tänäkin vuonna Afrikassa. Akuutin hädän lievittämisen rinnalla painotetaan pitkäaikaisten ratkaisujen löytämistä. Suurimmat avun kanavat ovat YK:n pakolaisjärjestö UNHCR (17,5 miljoonaa euroa) ja Maailman ruokaohjelma WFP (7,9 miljoonaa).