Suomi ja WFP


Suomi on YK:n Maailman ruokaohjelman (WFP) tärkeä rahoittaja ja sitoutunut yhteistyökumppani taistelussa nälkää vastaan. Suomi antaa WFP:lle joustavaa rahoitusta ja edistää WFP:n johtokunnan työtä antamalla rakentavia suuntaviivoja. Suomen kaltaisten rahoittajien sitoutuneisuus ja perehtyneisyys on välttämätöntä humanitaaristen järjestöjen menestykselle.
 
Vuonna 2015 Suomen tuki oli 34,5 miljoonaa euroa ja se oli WFP:n 23. suurin lahjoittaja. Merkittävä osa Suomen vuosittaisesta tuesta annetaan multilateraalin tuen muodossa. Multilateraali tuki tarjoaa WFP:lle mahdollisuuden ohjata varoja kohteisiin, joissa apua tarvitaan kipeimmin. Näin pystymme takaamaan, että apu tavoittaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevat mahdollisimman nopeasti. Suomi on tiedostanut, että tämänkaltainen joustava rahoitus mahdollistaa resurssien jakamisen tehokkaimmalla mahdollisella tavalla ja on siksi avainasemassa YK:n vuosituhattavoitteiden saavuttamisessa. 
 

Suomi tukee WFP:tä sekä joustavalla rahoituksella että osallistumalla johtokunnan työhön.
Kuva: WFP/Casey Kaufmann

Suomi tarjoaa myös huomattavaa ohjattua tukea WFP:n operaatioihin maailman hauraimmilla alueilla. Suomen vahva tuki Afrikan sarven kriisin aikana vuonna 2011 oli tästä yksi esimerkki. Suomi vastasi ensimmäisten joukossa rahoituspyyntöihin Keniasta ja Etiopiasta ja tarjosi lisätukea, kun Somaliaan julistettiin nälänhätä. Vuoden lopulla Suomi antoi vielä lisärahoitusta kriisiin lieventämiseen. Johdonmukainen ja luotettava tuki auttaa Afrikan sarven hauraiden alueiden asukkaita toipumaan katastrofeista ja palamaan tielle kohti kestävää kehitystä. Vuonna 2012 Suomi ohjasi vahvaa tukea WFP:n humanitaarisille operaatioille esimerkiksi Sahelin alueella, Kongon demokraattisessa  tasavallassa ja Etiopiassa. Näiden avulla jaoimme kohdennettua ruoka-avustusta haavoittuvassa asemassa oleville ihmisille, jotka kärsivät konflikteista, luonnonkatastrofeista ja sosioekonomisista ongelmista.
 
Suomi ei ainoastaan tue WFP:n työn operationaalista puolta, vaan on lisäksi apulaisasiantuntija (JPO) -ohjelman vahva tukija. Se tarjoaa nuorille suomalaisille asiantuntijoille mahdollisuuden uraan kansainvälisen kehitysyhteistyön parissa. JPO-ohjelman kautta Suomi on lähettänyt järjestön palvelukseen monia arvostettuja kollegoita.
 
Yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa Suomi on yksi WFP:n merkittävimmistä tukijoista. Yhteenlaskettuna Pohjoismaat olivat WFP:n viidenneksi suurin tukija vuonna 2014.
 
 
  • Lue uutisia Suomen ja WFP:n yhteistyöstä täältä
  • Tutustu WFP:n ja muiden Pohjoismaiden yhteistyöhön: RuotsiTanskaNorja
  • Lue lisää WFP:n ja Suomen yhteistyöstä täältä: