Ruokaturvallisuusanalyysi


Logistics

WFP:n ensimmäisenä prioriteettina on ymmärtää väestön ruokaturvallisuustilanne kohdemaassa ennen tilanteeseen puuttumista. WFP:n ruokaturvan analysoimiseen tähtäävä työ tunnetaan yleisesti nimellä VAM (Vulnerability Analysis and Mapping), ja sitä tekee 150 asiantuntijaa ympäri maailmaa.

Mitä on ruokaturvallisuus?

 

Ruokaturvallisessa tilanteessa ihmisillä on kaikkina aikoina pääsy riittävään, turvalliseen, ravitsevaan ruokaan terveen ja aktiivisen elämän ylläpitämiseksi (määritelmä vuoden 1996 Maailman ruokakokouksesta). Ruokaturvallisuuden arvioijat katsovat seuraavien kolmen pääelementin yhdistelmää:

Ruoan saatavuus: Ruokaa on oltava saatavilla jatkuvasti riittäviä määriä. Kriteeriä arvioitaessa otetaan huomioon varastot sekä tuotanto tietyllä alueella sekä kapasiteetti tuoda ruokaa muualta sekä apuna että kaupankäynnin kautta.

Pääsy ruokaan: Ihmisillä on oltava mahdollisuus saada säännöllisesti riittäviä määriä ruokaa joko ostamalla, viljelemällä kotona, vaihtamalla, lahjoina, lainaamalla tai ruoka-apuna.

Ruoan hyödyntäminen: Kulutetulla ruoalla on oltava positiivinen ravitsemuksellinen vaikutus ihmisiin. Tähän vaikuttavat ruoan valmistustavat, varastointi- ja hygieniakäytännöt, yksilön terveys, vesi ja sanitaatio sekä kotitalouden sisäiset ruokkimis- ja jakamiskäytännöt.

WFP:n VAM-asiantuntijat ovat tiiviissä yhteistyössä kansallisten hallitusten, YK-kumppaneiden ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Heidän arvioonsa perustuen WFP päättää intervention tyypistä ja koosta sekä sopivimmista tavoista turvata ihmisten elinkeinot ja henget.

Asiantuntijat hyödyntävät työssään korkeaa teknologiaa, kuten satelliittikuvia ja paikkatietojärjestelmiä (GIS).   

Työ tuottaa monenlaisia tutkimuksia, kuten arvioita hätätilanteesta, tutkimuksia lähtötilanteesta, markkina-analyysejä sekä ruokaturvallisuuden tarkkailua.

Kaikki WFP:n ruokaturvallisuusraportit ovat julkisia ja ladattavissa Food Security Analysis Assessment Bank -sivustolta.

WFP kehittää jatkuvasti uusia menetelmiä seuratakseen taloudellisten, sosiaalisten ja ekologisten trendien vaikutusta köyhiin ja haavoittuvassa asemassa oleviin perheisiin.

VAM:in suuntaviivat ja suositukset, tarjoavat humanitaariselle yhteisölle ajantasaista ohjausta, työkaluja ja vinkkejä tarpeiden arvioimiseen eri konteksteissa. 

Lisätietoja?

Lataa Food Security Analysis Factsheet  

Ruokaturvallisuuden asteikko

WFP kehittää yhteistyökumppaneineen standardoitua vakavuuteen perustuvaa asteikkoa ruokaturvallisuustilanteiden arvioimiseen. IPC-mitta-asteikko ulottuu yleisestä ruokaturvallisesta tilanteesta humanitaariseen katastrofiin. Lue lisää IPC:stä