Hätätilanteisiin vastaaminen


Logistics

Hätätilanteen kohdatessa nälkä on usein ensimmäinen ongelma, olipa kyse sitten sotatilasta, koteja tuhoavista tulvista tai viljelymaita koettelevista kuivuuksista.

WFP:n katastrofivastausmekanismit käynnistyvät heti, kun paikallinen hallitus on esittänyt avunpyynnön WFP:lle. Säästetty aika tarkoittaa säästettyjä henkiä, joten katastrofivalmiusyksikkömme varmistaa, että WFP on valmis toimintaan koska tahansa. Yksikkö käyttää uraauurtavaa teknologiaa kohdentaakseen apua sinne, missä sitä tarvitaan eniten.

Näin WFP vastaa katastrofeihin

Haluatko tietää, mitä tapahtuu, kun WFP katastrofin sattuessa pyydetään paikalle tarjoamaan ruoka-avustusta? Tämä infografiikka selvittää tapahtumasarjan vaihe vaiheelta. 

Hätätilanteen alkuvaiheessa – samalla kun ensimmäisiä ruokakuljetuksia toimitetaan perille – kohteeseen lähetetään hätäavuntarvetta arvioivia ryhmiä, jotka määrittelevät kuinka paljon, kuinka monelle ja kuinka pitkäksi aikaa ruoka-avustusta tarvitaan. Samalla ryhmät selvittävät, kuinka avustus saadaan perille tehokkaimmin.

Arviointiryhmien tulosten perusteella WFP suunnittelee hätäoperaation (Emergency Operation, EMOP), joka sisältää toimintasuunnitelman sekä budjetin. Suunnitelma pitää sisällään tiedon kenelle ruoka-avustus suunnataan, millaisia annoksia tarvitaan, millä avustus kuljetetaan perille sekä mitkä humanitaariset käytävät johtavat kriisialueille.

Rahoituspyyntö

Seuraavassa vaiheessa WFP esittää avunpyynnön kansainväliselle yhteisölle rahoituksesta sekä ruoka-avusta. WFP toimii ainoastaan vapaaehtoisten lahjoitusten varassa, jotka koostuvat rahasta, ruoasta ja palveluista. Maiden hallitukset järjestön merkittävimmät rahoittajat.

Varojen alkaessa karttua WFP:n logistiikkatiimit tekee töitä avun saamiseksi perille. Käytämme laivoja, lentokoneita, helikoptereita – tarvittaessa myös aaseja, nrsuja tai kantajia – kuljettaaksemme avun kriisialueille. Lue lisää 

Välillä logistiikkatiimin on paranneltava satamia ja turvattava varastoja ennen kuin apu voidaan toimittaa kohdemaahan.

Jakeluverkosto

Ruoan saavutettua määrätyt kohteet, kuten pakolaisleirit, ruoanjakelupisteet ja muut hätäsuojapaikat, WFP jakaa ruoan nälkäisille yhteistyössä paikallisen hallituksen ja kansalaisjärjestöjen kanssa. WFP työskentelee yhteensä noin 3000 kansainvälisen ja kansallisen järjestön kanssa toimittaakseen ruoka-apua.

Tässä vaiheessa WFP työskentelee tiiviisti paikallisten yhteisöjen johtajien kanssa taatakseen, että ruoka-annokset tavoittavat niitä eniten tarvitsevat ja usein heikoimmassa asemassa olevat, kuten äidit, raskaana olevat naiset, lapset ja vanhukset.

ICT hätätilanteissa

Katastrofien sattuessa  FITTEST (Fast Information Technology and Telecommunications Emergency and Support Team) asiantuntijat pystyttävät WFP:n viestintäkanavat täyteen valmiuteen alle 48 tunnissa katastrofialueilla.