Naiset keskipisteessä


Noin 60 prosenttia maailman nälkäänäkevistä on naisia ja tyttöjä. Suurin syy tähän on naisten epätasa-arvoinen pääsy koulutuksen pariin, harjoittamaan elinkeinoja, käsiksi yhteisiin resursseihin ja osaksi päätöksentekoa. 

Kun nälkä ja aliravitsemus vaikuttavat naisiin, se vaikuttaa myös heidän lapsiinsa. Yli 19 miljoonaa lasta syntyy vuosittain alipainoisina, johtuen raskaana olevien naisten puutteellisesta ravinnonsaannista raskauden aikana ja sitä ennen.

Ravintoa äideille
Raskauden aikana ja jälkeen nainen tarvitsee monipuolisen ja riittävän ruokavalion, jotta lapsen terveellinen kehitys on turvattu. Lue lisää 
Lähetä e-kortti, joka auttaa raskaana olevia naisia


Kouluaterioita tytöille 

Kouluruokailu-ohjelmien kautta WFP kuroo umpeen tyttöjen epätasa-arvoista pääsyä käsiksi koulutukseen.  
Lue lisää

Perintönä aliravitsemus

Aliravittuina syntyneillä lapsilla on 20-kertainen todennäköisyys menehtyä varhaislapsuuden aikana. Perintönä saatu aliravitsemus heijastuu usein aliravitsemuksena koko lapsuuden ajan sekä terveys- ja oppimisvaikeuksina läpi elämän.

Naiset eivät kuitenkaan ole pelkästään nälän uhreja. He ovat tärkein ja tehokkain ratkaisu maailmanlaajuisessa nälän vastaisessa taistelussa.

Naiset avainasemassa

Lukuisissa maissa naiset muodostavat maatalouden ja ruokatuotannon selkärangan. He ovat myös avainasemassa perheidensä ruokaturvasta vastaavina.   
Kokemus osoittaa, että naisille jaettu ruoka-apu tavoittaa todennäköisemmin myös perheen lapset.
WFP on sitoutunut edistämään hankkeillaan ja toiminnallaan naisten asemaa ruokaturvan ratkaisijana. 
(Lue WFP:n Gender Policy -raportti.)

Lue myös: Naiset ja nälkä - 10 faktaa

Avainlukuja
  • Afrikassa kahdeksan 10:stä viljelyn parissa toimivasta ihmisestä on naisia, Aasiassa kuusi 10:stä.
  • Joka kolmannessa taloudessa naiset vastaavat yksin perheen elättämisestä.
  • Raudan puute ruokavaliossa johtaa vuosittain arviolta 111 000 naisen raskaudenaikaiseen kuolemaan.
  • Brasilia: Kun perheen tulot ovat naisten käsissä, lasten todennäköisyys välttyä aliravitsemukselta kasvaa 20 prosenttia.